صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۴ دلو ۱۴۰۱

هیئت اداری دور شانزدهم مشرانوجرگه شورای ملی افغانستان

نایب منشی مشرانوجرگه

منشی

مشرانوجرگه

نایب دوم مشرانوجرگه

نایب اول مشرانوجرگه

رئیس

مشرانوجرگه

سال تقنینی

سید عزیزالله الفتی

مولوی عبدالولی راجی

رفیع الله گل افغان

محمد علم ايزد یار

فضل هادي مسلميار

نام

سال اول

۱۳۸۹/۱۱/۱

الی

۱۳۹۰/۱۱/۱

0797025026

0707075785

0705131377

0772122004

0700005858

شماره

تماس

سید عزیزالله الفتی

مولوی عبدالولی راجی

رفیع الله گل افغان

محمد علم ايزد یار

فضل هادي مسلميار

نام

سال دوم

۱۳۹۰/۱۱/۱

الی

۱۳۹۱/۱۱/۱

0797025026

0707075785

0777863281

0772122004

0700005858

شماره

تماس

سید عزیزالله الفتی

سید فرخ شاه جناب فاریابی

رفیع الله گل افغان

محمد علم ايزد یار

فضل هادي مسلميار

نام

سال سوم

۱۳۹۱/۱۲/۱۶

الی

۱۳۹۲/۱۲/۱۶

0797025026

0794004000

0777863281

0772122004

0700005858

شماره

تماس

سید عزیزالله الفتی

سید فرخ شاه جناب فاریابی

رفیع الله گل افغان

محمد علم ايزد یار

فضل هادي مسلميار

نام

سال چهارم

۱۳۹۲/۱۲/۱۶

الی

۱۳۹۳/۱۲/۱۵

0797025026

0794004000

0777863281

0772122004

0700005858

شماره

تماس

نجیبه حسینی

مولوی عبدالله قرلق

داکتر محمد اصف صدیقی

محمد علم ايزد یار

فضل هادي مسلميار

نام

سال پنجم

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

الی

۱۳۹۴/۱۲/۱۵

0700283420

0777618799

0799181225

0772122004

0700005858

شماره

تماس

نجیبه حسینی

مولوی عبدالله قرلق

حسیب الله کلیمزی

انجنیر فرهاد سخی

فضل هادی مسلم یار

نام

سال ششم

۱۳۹۴/۱۲/۲۲

الی

۱۳۹۵/۱۲/۲۲

0700283420

0777618799

0776333331 0700333331

0799138000 0700273274

0700005858

شماره

تماس

داکتر فیصل سمیع

طیب عطاء

داکتر محمد آصف صدیقی

الحاج محمد علم ایزدیار

فضل هادی مسلم یار

نام

سال هفتم

۱۳۹۵/۱۲/۱۶

الی

۱۳۹۶/۱۲/۱۶

 

0700444441 و0798444441

 

0766100003

و0700642322

 

 

0799181225

 

0700274689

 

 

 

0700005858

 

شماره

تماس

 

 

 

 

 

 

 

داکتر فیصل سمیع

 

طیب عطاء

داکتر محمد آصف صدیقی

الحاج محمد علم ایزدیار

فضل هادی مسلم یار

نام

سال هشتم

۱۳۹۶/۱۲/۱۶

الی

۱۳۹۷/۱۲/۱۶

 

 

0700444441 و0798444441

 

0766100003

و0700642322

 

 

0799181225

 

0700274689

 

 

0700005858

 

شماره

تماس