صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۵ دلو ۱۴۰۰
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال دوم، دوره هفدهم
۱۳۹۹
Document سه شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال اول، دوره هفدهم
۱۳۹۸-۲-۶
Document چهارشنبه ۳ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال هشتم، دوره شانزدهم
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال هشتم، دوره شانزدهم ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
Document شنبه ۴ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال هفتم، دوره شانزدهم
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال هفتم، دوره شانزدهم ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
Document شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال ششم، دوره شانزدهم
لست اعضای کمیسیونهای مشرانو جرگه سال پنجم، دوره شانزدهم ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
Document دو شنبه ۱ سنبله ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...