صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۴ حوت ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۹ حوت
Document یک شنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۱ جدی ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۶ جدی
Document شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۱۴ جدی ۱۳۹۸ الی تاریخ ۱۹ جدی
Document شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۳۰ قوس ۱۳۹۸ الی تاریخ ۵ جدی
Document شنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۳ قوس ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۸ قوس
Document شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...