صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۵ جوزا ۱۳۹۸ الی تاریخ ۳۰ جوزا
Document شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۱۸ جوزا ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۳ جوزا
Document یک شنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۱۱ جوزا ۱۳۹۸ الی تاریخ ۱۶ جوزا
Document جمعه ۱۰ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۴ جوزا ۱۳۹۸ الی تاریخ ۹ جوزا
Document شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۸ ثور ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲ جوزا
Document شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...