صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۰ میزان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۵ میزان
Document یک شنبه ۲۱ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۱۳ میزان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۱۸ میزان
Document شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۱۱ میزان
Document شنبه ۶ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۳۰ سنبله ۱۳۹۸ الی تاریخ ۴ میزان
Document شنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۸ سنبله
Document شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...