صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۳ قوس ۱۳۹۷
جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه برگزار گردید.
درجلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله شد که درنشست عمومی فردا برعلاوه بحث آزاد، روی طرح قانون محصول محاکم بحث صورت گیرد ودرنشست روزسه شنبه ۲۰ قوس بعد ازمباحث آزاد، روی معاهده میان دولت جمهوری ا...
Document شنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون تنظیم امورکاری‌کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درجلسه کمیتۀ رؤسا فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه یازدهم قوس، بحث آزاد واستماع گزارش هییت کمیسیون سمع شکایات اززندان پلچرخی وگزارش هیئت مجلس ازکشور اوکراین شامل اجندا گردد ونیز درجلسه عم...
Document چهار شنبه ۷ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای هفته بعدی جلسات عمومی تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درجلسه برفیصله قبلی کمیته رؤسا تاکید شد که درنشست عمومی بیستم عقرب مسوولان رده اول سکتورامنیتی ودفاعی کشور پیرامون وضعیت امنیتی، عملیات های شبانه، سقوط پی درپی چرخبال ها ، چگونگی وصل برق ننگره...
Document چهارشنبه ۱۶ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیته روسای مشرانوجرگه امروز به ریاست فضل هادی مسلم یار دایر گردید.
درجلسه ضمن بحث روی تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله گردید که درجلسه عمومی سیزدهم عقرب مسوولین وزارت معادن وپترولیم، اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست ودیدبان شفافیت افغانستان درمورد چگونگی عقد قراردادهای...
Document چهارشنبه ۹ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه تدویریافت.
درجلسه ضمن بحث روی اجندای جلسات عمومی، فیصله شد که درجلسه عمومی روز یکشنبه مورخ ۶عقرب، بر علاوه بحث آزاد مسئولین نهادهای ناظربرانتخابات پیرامون یافته هایشان درمورد انتخابات ولسی جرگه به سناتوران مع...
Document چهارشنبه ۲ عقرب ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...