صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۹
نشست مشورتی اعضای مشرانوجرگه درپیوند به قضایای جاری کشور به ریاست فضل هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنا درمقرشورای ملی تدویرگردید.
دراین نشست رئیس مجلس وسایراعضأ مطرح نمودن طرح تشکیل حکومت مؤقت را مردود دانسته گفتند طرح چنین مسأله ازسوی هرجناح که باشد نادرست وغیرقابل قبول به مردم افغانستان به ویژه مشرانوجرگه شورای ملی می‌باشد ...
Document یک شنبه ۱۹ دلو ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه، به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، معین وزارت شهرسازی واراضی ورئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت، به برخی پرسش‌ها معلومات دادند.
ازایشان درمورد نحوه توزیع اپارتمان‌های رهایشی ساخت کشورچین ومؤسسه الغرافه درکابل، پیشرفت کار پروژه کابل جدید، ماسترپلان شهری ولایات، پیشرفت کارکمپلکس دارالامان وجاده حلقوی شهرکابل، علل وعوامل غصب ...
Document شنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، اجندای نشست‌های عمومی الی آغاز تعطیلات زمستانی مشخص شد.
به اساس فیصله کمیتۀ رؤسا درنشست عمومی چهاردهم جدی علاوه ازبحث پیرامون فرمان تقنینی شماره ۴۷ رییس جمهور درمورد قانون کادرعلمی تخصصی طبی، مسوولان اداره امورریاست جمهوری، اداره ارگان‌های محلی وکمیسیو...
Document شنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
هیئت مذاکره کننده صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیش ازچاشت امروزدرمورد گفتگوهای صلح دوحه وتصامیم بعدی شان به اعضای مجلس سنا طی نشستی معلومات ارایه نمودند.
نخست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مشرانوجرگه بازگشت هیئت را به کشور وحضورشانرا به مجلس سنا خیرمقدم گفته اززحمات وتلاش‌های شبانروزی هیئت درجریان سه ماه درقطرابرازقدرانی نمود.
Document دو شنبه ۸ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، اجندای نشست‌های عمومی مجلس سنا معین گردید.
درجلسه ضمن تایید فیصله قبلی کمیته رؤسا مبنی برحضور رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ورئیس اداره ارگان‌های محلی، همراه با مسوولان ذیربط نهادهای مذکور ...
Document شنبه ۶ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...