صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۶
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول و به شرکت نایب دوم، منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
کمیتۀ رؤسا اجندای هفته آینده را تعیین نمود که درنشست عمومی ۱۹ قوس علاوه از مباحث آزاد، رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری درمورد اظهارات مقامات پیشین حکومت هریک محمد عمر داود زی، رحمت الله نبیل ودا...
Document چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار و شرکت نایب دوم، نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها تدویرگردید.
در این جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۲ قوس علاوه از مباحث آزاد، فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد تعدیل وحذف برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس درمورد (اصلاح سن ونام) ، مورد بحث قرارگیرد وگزارش...
Document چهارشنبه ۸ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀ کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار وبه شرکت نایب دوم، نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه پنجم قوس علاوه ازبحث آزاد، گزارش هییت مجلس ازکشورآلمان استماع و درجلسه عمومی هفتم قوس ضمن بحث آزاد، گزارش هییت مجلس از راکت پراگنی ها پاکستان به ولا...
Document چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار وبه شرکت نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
درجلسه برفیصله مورخ ۱۷ عقرب کمیته روسا تاکید شدکه درنشست عمومی ۲۸ عقرب علاوه ازبحث آزاد، روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون ثبت احوال نفوس مباحثی صورت گیرد و درجلسه عمومی سی ام عقرب وزیرم...
Document چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس وبه شرکت نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی۲۱ عقرب علاوه ازبحث آزاد، لوی درستیزاردوی ملی ومعین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله روی وضعیت کنونی کشور وپلان‌های عملیاتی، درفصل سرما برای سرکوب هراس افگنان معلو...
Document چهارشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...