صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷
جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروز، به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم دایر گردید.
درجلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی وصحبت پیرامون امورکاری کمیسیونها، فیصله گردید که درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ بیست ودوم میزان برعلاوه مباحث آزاد، وزیراحیأ وانکشاف دهات درراستای کاری آن وزارت به...
Document چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروزکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین و پیرامون امورکاری کمیسیونها بحث صورت گرفت.
درجلسه فیصله شد که درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ پانزدهم میزان علاوه ازمباحث آزاد، گزارش سفرهییت کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی ازولایت پنجشیر ارایه گردد ودرجلسه عمومی مورخ هفد...
Document چهارشنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروز کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی تعیین و برامورکاری کمیسیونها وسایرمسایل ذیربط بحث وتبادل نظرگردید.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه مورخ هشتم میزان علاوه از مباحث آزاد، گزارش سناتورولایت جوزجان ازآنولا ارایه شود ورییس اداره ملی حفاظت محیط زیست، معین وزارت انرژی وآب ورئیس عمومی آبرسانی...
Document چهارشنبه ۴ میزان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، برعلاوه تعیین آجندای جلسات عمومی؛ رییس عمومی اداره امورریاست جمهوری پیرامون ملاحظات سناتوران در آن اداره پاسخ ارایه نمود.
درجلسه ضمن بحث روی تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله گردید که درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ اول ماه میزان طبق فیصله قبلی رهبری سکتورامنیتی کشور به پرسش های اعضای مجلس پاسخ ارایه نمایند وگزارش هیئت اعزام...
Document چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای کاری جلسات عمومی بعدی تعیین وروی وضعیت امنیتی واقتصادی کشورنظریاتی ارایه شد.
درکمیته رؤسا فیصله شد که درجلسه عمومی روزیکشنبه ۲۵سنبله، برعلاوه ارایه گزارش کاری کمیسیون امورمعلولین، گزارشات ولایتی سناتوران ازولایات هرات، پنجشیروزابل ونیزگزارش هییت اعزامی مجلس به کشور چین ...
Document چهارشنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...