صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۹
جلسه فوق العاده کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس تدویر و درآن آجندای نشست‌های عمومی آینده طورذیل مشخص شد:
جلسه کمیته رؤسا فیصله کردکه درنشست عمومی روزسه شنبه مورخ سوم ماه سرطان روی طرح قانون خدمات پُستی و فرمان تقنینی شماره ۲۶۹ درمورد تعدیل برخی مواد قانون کارکنان خدمات ملکی کار صورت گیرد.
Document دو شنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسه فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس از بهرشیوع بیماری کرونا درکشور، راه‌های جلوگیری ازآن وتدابیرمسوولان درامرمبارزه با این ویروس تدویرگردید.
درجلسه قراربود وزیرصحت عامه وسایرمسوولان ذیربط درمورد مبارزه جدی با این بیماری و نحوه شفافیت ومؤثریت کمک‌های ملی و بین المللی با ویروس کرونا، نیازمندی‌های شفاخانه ها وپرسونل صحی، جلوگیری ازانتشاربی...
Document سه شنبه ۹ ثور ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درنخستین جلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس مجلس، اجندای جلسات عمومی هفته آینده تعیین گردید.
درآغازجلسه، فضل هادی مسلم یار، انتخاب هیئت اداری مجلس وروسای کمیسیونها را تبریک گفته تاکید نمود که سناتوران مانند گذشته درنشست های عمومی وکمیسیونها حضورفعال داشته باشند تا درتصویب وتایید قوانین واس...
Document سه شنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس، آجندای جلسات عمومی بعدی معین گردید.
طبق فیصله کمیته در نشست عمومی فردا یکشنبه ۲۹ جدی ؛بحث آزاد، فرمان تقنینی شماره ۱۱ در مورد ایجاد اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی،موافقتنامه معیاری همکاری‌های اساسی میان افغانستان وصندوق جمعیت سازمان ملل...
Document شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین گردید.
برمبنای فیصله کمیته رؤسا، درنشست عمومی فردا ۲۲ جدی، کاربالای فرمان تقنینی شماره ۳۵۲ رییس جمهور درمورد( ایزاد برخی ازمواد قانون اصول محاکمات تجارتی)، ( کنوانسیون قرارداد حمل وترانزیت بین المللی کال...
Document شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...