صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی هفتۀ بعدی تعیین و روی تنظیم کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
دربخش نخست جلسۀ با داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی شکایات واصله ازعدم حضورشماری ازارکین حکومتی درنشست های کمیسیونها وحتی جلسات عمومی انتقاد به عمل آمده ؛ گفته شد برخی مسوولان به شمول...
Document چهارشنبه ۲۲ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول با سرپرست شاروالی کابل پیرامون مسایل مربوطه مباحثی صورت گرفت.
درجلسه درحالیکه شماری ازسناتوران ازکارکردهای مثبت سرپرست شاروالی کابل درقسمت بازسازی ونوسازی جاده ها، اعمارجویچه ها وبرخی مسایل دیگریاد آوری نموده، اما ازعدم اشتراک وی درجلسات برخی کمیسیونها ا...
Document دو شنبه ۲۰ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی هفتۀ بعدی تعیین و روی برنامه های کاری کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درکمیتۀ روسا فیصله شد که درنشست عمومی ۱۹ حمل مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، روی فرمان تقنینی درمورد (طی مراحل، نشروانفاذ اسناد تقنینی) کارصورت گیرد ودرنشست عمومی مورخ۲۱ حمل وزرای صحت عامه ومبار...
Document چهارشنبه ۱۵ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسه نوبتی کمیته روسای مشرانوجرگه امروز،به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس تدویرگردید.
در جلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی هفته بعدی فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۲ حمل علاوه ازبحث آزاد وارایه گزارش های ولایتی سناتوران ، ازکارکردها وخدمات وزیردفاع ملی، وزیرامورشهرسازی ومسکن، ر...
Document چهارشنبه ۸ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درنخستین جلسه کمیته روسای مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار اجندای جلسات عمومی هفته جاری تعیین گردید.
اما درآغازجلسه فضل هادی مسلم یار، انتخاب هییت اداری مجلس وهییت اداری کمیسیونها را تبریک گفته تاکید نمود که سناتوران مانند گذشته درنشست های عمومی وکمیسیونها حضورفعال اتخاذ نمایند تا درتصویب وتایی...
Document شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...