صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸
جلسه فوق العاده کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس؛ بااشتراک سرپرست وزارت امورداخله و مشاور ارشد دفترشورای امنیت ملی تدویریافت.
در جلسه رییس واعضای مجلس از دستآوردهای نیروهای امنیتی بخصوص درولایات شمال وشمالشرق کشور تمجید کردند ونیز از اقدامات اخیر وزارت امورداخله در جمع آوری سلاح های بدون مجوز و توقف موترهای بدون اسناد حما...
Document سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، سه جلسه عمومی آینده این مجلس تعیین گردید.
دراین جلسه فیصله شد که درنشست عمومی فردا بیست ویکم میزان علاوه ازمباحث آزاد، روی موافقتنامه معافیت مالیاتی به ارتباط کمکهای مالی میان افغانستان وامریکا، کار صورت گیرد ودر نشست عمومی۲۳ میزان طبق...
Document شنبه ۲۰ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه، به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، اجندای نشست های عمومی تعیین گردید.
دراین جلسه فیصله شد که درنشست عمومی فردا چهاردهم میزان علاوه ازبحث آزاد، سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی همراه با رئیس اداره اترا درمورغیرفعال بودن شبکه های مخابراتی دربرخی ولایات وس...
Document شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسه فوق العاده کمیته رؤسای مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس درتالاراین کمیته تدویرگردید.
دراین جلسه فیصله شد که، به نسبت نبود اسناد تقنینی لازم بخاطرتصویب الی هشتم میزان جلسات عمومی مشرانوجرگه تدویرنگردد اما دراین مدت کمیسیونهای مشرانوجرگه نشست های شانرا ادامه داده به حل مشکلات مر...
Document چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
پس ازختم تعطیلات تابستانی اعضای شورای ملی، نخستین جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس، آجندای جلسات عمومی هفته جاری را تعیین نمود.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۴ سنبله علاوه ازبحث آزاد گزارش ولایتی سناتوران ولایات پنجشیروکندزاستماع گردد ودرجلسه عمومی روزسه شنبه مورخ ۲۶ سنبله ضمن بحث آزاد ،گزارش سناتوران ولایات بغ...
Document شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...