صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۸
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، اجندای سه جلسه عمومی تعیین گردید.
برمبنای فیصله این کمیته درنشست عمومی فردا علاوه ازاستماع گزارش هیئت مجلس ازکشورقطر، فرامین تقنینی شماره ۳۱۵ و۳۵۸ درمورد تعدیلات درقانون طرزتحصیل حقوق وفرمان تقنینی۳۵۶ درمورد تعدیل وایزاد دربرخی...
Document شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسا مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم‌ یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین گردید.
مطابق فیصله کمیته رؤسا درنشست عمومی مورخ۱۷ قوس، اساسنامه مرکزمنطقه ی ایکو برای همکاری نهادهای مبارزه با فساد اداری، موافقتنامه تأسیس بانک اطلاعاتی قاچاق کالا وجرایم گمرکی کشورهای عضوایکو ومعاه...
Document شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس ،آجندای جلسات عمومی ، به طور ذیل تعیین گردید:
در جلسه کمیته روسا فیصله شد که درنشست عمومی فردا ضمن بحث آزاد و ارایه گزارش هیئت مجلس ازکشور ترکیه، روی طرح قانون تنظیم امورآب ،کار شود و درجلسه عمومی سه شنبه پنجم قوس ،پیرامون حکم شماره ۶۶۳مقام ری...
Document شنبه ۲ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی تعیین گردید.
برمبنای فیصله کمیتۀ رؤسا، درنشست عمومی فردا مورخ ۲۶ عقرب ضمن معرفی مسوده بودجه سال مالی ۱۳۹۹، سرپرستان وزارت‌های مالیه وصنعت وتجارت همراه با سرپرست ریاست عمومی بانک مرکزی درمورد عدم تطبیق شاخص‌ها...
Document شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی ذیلاً تعیین گردید.
برمبنای فیصله کمیته رؤسا، درنشست عمومی فردا دوازدهم عقرب بحث آزاد، ودرنشست عمومی چهاردهم عقرب، سرپرستان وزارت های مالیه، صنعت وتجارت و سرپرست دافغانستان بانک درمورد علل سقوط جایگاه افغانستان دربا...
Document شنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...