صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸
درجلسه کمیتۀ رئیسان مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌ یار، آجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیون‌های مباحثی صورت گرفت.
دراین جلسه فیصله شد که درنشست عمومی فردا، علاوه ازبحث آزاد گزارش هیئت مجلس از بررسی عملیات شبانه درولسوالی زرمت ولایت پکتیا ارایه گردد و درجلسه عمومی هجده هم جدی علاوه ازبحث ازاد، پیرامون موا...
Document شنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رئیسان مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌ یار، آجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیون‌های مباحثی صورت گرفت.
همچنان دراین جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه نهم جدی، علاوه ازبحث آزاد و استماع گزارش هییت‌های مجلس ازکشورهای فدراتیف روسیه وآذربایجان، روی موافقتنامه جایگاه وظایف کمیسیون بین المللی درباره...
Document شنبه ۸ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروزکمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیون‌ها مباحثی صورت گرفت.
درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۵ قوس، علاوه ازبحث آزاد واستماع گزارش هییت مجلس ازترکیه، وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث طبیعی درموردپلان‌ها وتدابیرشان درفصل سرما به پرسش‌های سنات...
Document شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه برگزار گردید.
درجلسه ضمن تعیین اجندای جلسات عمومی فیصله شد که درنشست عمومی فردا برعلاوه بحث آزاد، روی طرح قانون محصول محاکم بحث صورت گیرد ودرنشست روزسه شنبه ۲۰ قوس بعد ازمباحث آزاد، روی معاهده میان دولت جمهوری ا...
Document شنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اجندای جلسات عمومی تعیین وپیرامون تنظیم امورکاری‌کمیسیونها مباحثی صورت گرفت.
درجلسه کمیتۀ رؤسا فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه یازدهم قوس، بحث آزاد واستماع گزارش هییت کمیسیون سمع شکایات اززندان پلچرخی وگزارش هیئت مجلس ازکشور اوکراین شامل اجندا گردد ونیز درجلسه عم...
Document چهار شنبه ۷ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...