صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۶
درجلسه فوق العاده کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس؛ مشکلات محیطی باشندگان شهرکابل باسرپرست شاروالی کابل مطرح گردید.
درجلسه، رؤسای کمیسیون‌های مواصلات ومخابرات، امورمعلولین ورفاه عامه وشماری ازسناتوران سوالات شانرا مبنی برعدم حضورسرپرست شاروالی کابل به کمیسیون مربوطه، عدم آغازکارعملی شهرک پدوله وخدمات زیربنایی...
Document شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس آن جرگه تدویریافت.
جلسه کمیته رؤسا فیصله نمودکه درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ ۲۳ماه روان علاوه ازمباحث آزاد؛ فرمان تقنینی شماره ۲۴۹رییس جمهوری درمورد قانون استملاک جهت بحث به جلسه پیشکش گردد ونیزبه اساس فیصله جلسه عموم...
Document چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه امروزبه ریاست فضل هادی مسلم یار دایر گردید.
در جلسه که سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای این مجلس نیزحضور داشت؛ فیصله شد که درنشست عمومی روزسه شنبه یازدهم میزان؛ برعلاوه بحث آزاد ، طرح تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون نفت وگاز، موافقتن...
Document چهارشنبه ۵ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول وبه شرکت اعضای هیئت اداری، رؤساومعاونین کمیسیونها، داکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی و
وسید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مجلس تدویرگردید. دراین نشست ضمن یاد آوری ازروابط خوب داکترغلام فاروق وردک با مجلس سنا، یک سلسله کاستی های که موجود بود مطرح شد.
Document چهارشنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس وبه شرکت اعضای هیئت اداری، روساومعاونین کمیسیونهای وسید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مجلس تدویرگردید؛ فیصله شد که :
درنشست عمومی روزیکشنبه ۲۶ سنبله؛ علاوه ازبحث آزاد واستماع گزارش هییت کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی ازولایت فراه، مسوولان امنیتی ولایت ننگرهار مورد تقدیرقرارگیرند ونیزدرجلسه عمومی ۲۸ سنبله رئیس عمو...
Document شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...