صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه که درراس هئیت پارلمانی، جهت اشتراک درنشست بین المللی توسعه پارلمانی عازم فدراتیف روسیه گردیده بود، دیروزبه کشوربرگشت .
سناتورمصطفی ظاهر عضو این هیئت ضمن تشکری از آمادگیهای وفراهم آوری تسهیلات لازم از سوی سفارت افغانستان در روسیه به هیئت افغانی، جزئیات این سفر را طی مصاحبه بیان داشته، گفت این نشست که به اشتراک نما...
Document شنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، که دررأس هیئتی از مجلس سنا رهسپارکشورعربستان سعودی گردیده بود امروز به وطن برگشت و در میدان هوایی حامد کرزی ازجانب رئیس عمومی
و روسای شعبات دارالانشاء این مجلس استقبال گردید‌ رییس مشرانو جرگه وهیئت معیتی اش که به دعوت رسمی عبدالله بن محمد بن ابراهیم آل شیخ رئیس الشورای عربستان سعودی به آن کشور سفر نموده بودند باهمتای س...
Document جمعه ۱۱ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه، امروز دررأس هیئتی رهسپارکشورعربستان سعودی گردید.
این سفرکه بنابردعوت رسمی عبدالله بن محمد بن ابراهیم آل شیخ رئیس مجلس الشورای عربستان سعودی صورت گرفته است، رئیس مشرانوجرگه قراراست باهمتای سعودی اش روی تحکیم وگسترش روابط پارلمانی وبرخی موضوعات ذی...
Document یک شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه امروز محفل تودیعی را به خاطر قدردانی از دو تن روسای خویش که از بست ها این اداره منفصل شده اند برگذار نمود.
در این محفل پس از آنکه احکام جداگانه رییس جمهوری کشور درمورد تقاعد عبدالباقی حسینی رییس منابع بشری و تبدیلی سیدصبغت الله شاهد زی سرپرست ریاست روابط بین المللی در بست رییس ثبت تذکره های الکترونیکی ،...
Document شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
پریزینتیشن درمورد ساخت تعمیرجدید اداری شورای ملی امروز درتالارکمیته رؤسای مشرانوجرگه درحضور داشت انجنیریوسف پشتون وزیرمشاور ریاست جمهوری وتیمورشاه قویم سرپرست
دراین نشست که شماری از رؤسا ومنسوبین ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشتند گفته شد طرح دیزاین تعمییرجدید اداری شورای ملی ازسوی وزارت شهرسازی ومسکن ترتیب ودر حدود ۴۵هزار مترمربع زمین باهز...
Document چهارشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...