صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۶
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با شماری ازسناتوران ،با یک تعداد اشخاص دارای معلولیت که درجوارشورای ملی تجمع نموده بودند دیداروخواستهای آنانرااستماع کرد.
آنان ازعملکرد برخی مسوولین حکومتی ابرازنارضایتی نموده خواهان تطبیق ماده ۲۲قانون حقوق وامتیازات معلولین مبنی براستخدام سه فیصداشخاص دارای معلولیت به ادارات دولتی،تعدیل درماده هفتم قانون متذکره، تطبی...
Document دو شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
ازمیلاد با سعادت ناجی بشریت و سرورکاینات حضرت محمد مصطفی (ص) با برپایی ختم قرآن عظیم الشان ازسوی مشرانوجرگه شورای ملی گرامی داشت به عمل آمد.
این مراسم ختم که پیش ازچاشت امروز درتالارکمیته روسا تدویرگردیده بود، درآن فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، نایبان اول ودوم مجلس سنا، شماری ازسناتوران وکارمندان دارالانشا شرکت نموده بودند.
Document شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
برنامه دو روزه ی ( معرفی وآشنایی ژورنالیستان اناث با مسایل پارلمانی) که از سوی دارالانشاهای مجلسین شورای ملی وبه همکار ادارۀ یو ان دی پی در بخش تقویت پارلمان در مقر شورای
ملی تدویرگردیده بودپس از ظهر امروز خاتمه یافت. در این برنامه، سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه درمورد نقش رسانه ها درپخش ونشراخبارشورای ملی وروابط کاری دارالانشا ها با خبرنگار...
Document دو شنبه ۶ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
نشرات آزمایشی (تلویزیون مشرانوجرگه شورای ملی) پیش ازچاشت امروز رسماً ازسوی فضل های مسلم یار رئیس مشرانوجرگه گشایش یافت.
محفلیکه به همین مناسبت درمقرآن تلویزیون واقع تعمیرسابقۀ پارلمان برگزارگردیده بود، فضل هادی مسلم یاردرحالیکه نایب منشی، شماری ازسناتوران ورئیس عمومی دارالانشا حضورداشتند؛با ابراز امتنان از رئیس ...
Document شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروز درحالیکه هیئت اداری وشماری از اعضای مجلسین شورای ملی منجمله سناتورمحمد داوود غفاری حضورداشتند،خواستهای نمایندگان معترض "حرکت
این معترضین که امروز در دروازه پارلمان نیز دست به اعتراضات زده بودند وابسته به حرکتی گفته میشوند که طی چند روز اخیر به نسبت رهایی از زندان جغرافیایی در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور ومحلات دیگردست ب...
Document چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...