صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶
فشرده ازفعالیت های اجلاس اول سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی
از ۱۶ حوت ۱۳۹۵ الی ۳۱ سرطان ۱۳۹۶
Document یک شنبه ۸ اسد ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
خلاصۀ فعالیت های ، اجلاس اول سال ششم، دوره شانزدهم تقنینی مشرانو جرگه شورای ملی از تاریخ ۱۶/ حوت/ ۱۳۹۴ الی تاریخ ۳۱ / سرطان/ ۱۳۹۵
مشرانوجرگۀ شورای ملی طی اجلاس اول سال ششم دورۀ شانزدهم تقنینی وظایف خویشرا در عرصه های نمایندگی، قانون گذاری و نظارت با فراهم آوری تسهیلات لازم و همکار ی اجرایی از جانب ریاست عمومی دارالانشا مشران...
Document سه شنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
فشرده ازفعالیت های سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی از ۱۶/ حوت/ ۱۳۹۲ الی ۳۰/ جدی/۱۳۹۳
فشرده ازفعالیت های سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی از ۱۶/ حوت/ ۱۳۹۲ الی ۳۰/ جدی/۱۳۹۳
Document شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۴ اطلاعات بیشتر...
فشرده ازفعالیت های سال سوم دوره شانزدهم تقنینی
فشرده ازفعالیت های سال سوم دوره شانزدهم تقنینی از ۱۶/حوت/ ۱۳۹۱ الی ۱/دلو/۱۳۹۲
Document سه شنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۲ اطلاعات بیشتر...
فشردۀ ازفعالیت های مشرانوجرگه طی سال دوم دوره شانزدهم تقنینی
از اول دلو ۱۳۹۰ الی اول دلو۱۳۹۱
Document سه شنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۲ اطلاعات بیشتر...