صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز در دفترکارش، گزارش کاری رییس صحیه ریاست عمومی امنیت ملی را استماع نمود.
دراین ملاقات دوکتورحشمت الله نوابی رییس صحیه ریاست عمومی امنیت ملی طی صحبتی درمورد ارایه خدمات صحی برای پرسونل امنیت ملی معلومات داده گفت مراکز صحی مربوطه این ریاست باپرسونل کادری ومتخصص تلاش های ش...
Document چهارشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه پس ازظهر امروز با اعضای سازمان انجمن انسجام نخبه گان افغانستان ملاقات نمود.
دراین ملاقات چندتن به نمایندگی دیگران طی صحبتی ضمن ارایه معلومات پیرامون فعالیت های سازمان یادشده از تصامیم مشرانوجرگه شورای ملی درمسایل مهم کشوری ابراز امتنان وحمایت نموده گفتند امروز فیصدی بلند ن...
Document یک شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه جهت اشتراک دردومین اجلاس بین المللی (چشم اندازتوسعه وتقویت سازمان همکاری شانگهای)، صبح امروزرهسپارفدارتیف روسیه گردید.
محوراین نشست را چگونگی مبارزه باتروریزم وافراط گرایی، نقش سازمان شانگهای درحل مسأله صلح افغانستان، انکشاف اتحادیه بین البانکی سازمان همکاریهای شانگهای ونقش آن درپروژه های انرژی مالی وبرخی موضوعات...
Document شنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزبه سلسه حمایت مجلس ازنیروهای امنیتی طی نشستی کارکرد های شماری ازمنسوبین دلیرامنیتی کشور را مورد تقدیر قرارداد.
دراین نشست نایب اول مجلس ازقربانی‌های نیروهای دفاعی وامنیتی درتأمین امنیت ودفاع ازاستقلال ،آزادی وتمامیت ارضی کشورتمجید نموده گفت تقدیرازنیروهای امنیتی کشوردرحقیقت یادآوری ازکارنامه ها، رشادت وفداک...
Document چهارشنبه ۲۲ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ،امروز دردفترکارش باهیئت بنیاد معارف کشور ترکیه ملاقات نمود.
دراین ملاقات احمدترکمن رئیس هیئت پیرامون فعالیتهای بنیاد معلومات داده گفت که بنیاد مذکور سال گذشته ازسوی رئیس جمهورکشورترکیه تاسیس گردید که در۳۶کشورجهان با داشتن یکصد مکتب فعالیت دارد که در سال جار...
Document سه شنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...