صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷
به سلسله حمایت های همیشگي مشرانوجرگه از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور ونیز اصل مکافات ومجازات در ادارات دولتی، امروز داکترمحمدآصف صدیقی طی نشستي کارکردها
وخدمات ارزنده رییس امنیت ملی، قوماندان امنیه وشاروال ولایت لوگر و قوماندان امنیه ولایت دایکندی را درعرصه های تأمین امنیت مراکز انتخاباتی، بهترشدن وضعیت امنیتی ولایت های لوگر و دایکندی وفراهم سازی س...
Document چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ، امروزشکایت شماری ازولسوالان را استماع نمود.
دراین نشست آنان ضمن یادآوری ازکارکردهای شان گفتند، باآنکه آنان ازطریق پروسه اصلاحات اداری ومنظوری مقام ریاست جمهوری دربست های ولسوالی ولایات مختلف تقررحاصل نموده اند؛ امادراین اواخرحکومت تصمیم گرف...
Document سه شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش ازکارکردها وزحمایت شماری ازمسؤلین ملکی ونظامی ادارات مختلف حکومتی تقدیربعمل آورد.
دراین جلسه نایب دوم مشرانوجرگه طی صحبتی اصل مکافات ومجازات را درانجام وظایف محوله اثرگذاردانسته، با اهدای تقدیرنامه های مشرانوجرگه به هریک څارنپال محمداسعدصافی رییس څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام لوی...
Document شنبه ۷ میزان ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزبه سلسه حمایت مجلس سناازنیروهای امنیتی طی نشستی کارکردهای شماری ازمنسوبین دلیرامنیتی کشورتقدیرنمود.
دراین نشست نایب اول مجلس ازقربانی‌های نیروهای دفاعی وامنیتی درتأمین امنیت ودفاع ازاستقلال ،آزادی وتمامیت ارضی کشورودستگیری مجرمین جرایم جنایی تمجید نموده گفت: تقدیرازنیروهای امنیتی کشوردرحقیقت یادآ...
Document دو شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه، بنابرهدایت فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، شکایت شماری ازباشنده گان شهرجلال آباد ولایت ننگرهار را استماع نمود.
دراین نشست درحالیکه لطف الله بابا سناتورآنولا نیزحضورداشت؛ تعداد به نماینده گی از بزرگان، جوانان، اتحادیه موترسایکل فروشان وجامعه مدنی صحبت نموده؛ گفتند ازچند ماه بدینسو شورای نظامی ولایت ننگرهارگش...
Document یک شنبه ۴ سنبله ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...