صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۷
هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول ،امروز شکایت شماری ازباشندگان وتجارولسوالی رودات ولایت ننگرهار مبنی برتخریب تاسیسات تانکهای تیل ومنازل رهایشی شان را با مسوولین
دراین جلسه که معینان وزارت های امورشهرسازی و اراضی وعدلیه، نماینده گان ادارات لوی سارنوالی وارگانهای محلی حضورداشتند، نخست گزارش هیئت مجلس ازولسوالی رودات ننگرهار ارایه گردیده گفته شدکه اداره محلی ...
Document یک شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه قبل ازظهرامروزضمن ملاقات بامشاور وزارت معارف، کارکردهای موصوف رامورد تمجید قرارداد.
دراین نشست عبدالولی خنجانی مشاوروزارت معارف ضمن ارایه معلومات مفصل پیرامون وضعیت کلی معارف گفت که طی سال روان به منظوربهبود وضعیت ومعیاری سازی معارف، مبارزه بافساد اداری ورسیدگی لازم به مراجعین برن...
Document شنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، امروز در دفترکارش باآقای پاول جورج مسوول ارزیابی پروژه های اداره انکشافی سازمان ملل متحد درافغانستان (UNDP) ملاقات نمود.
دراین ملاقات عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای این مجلس ازکمک‌های سازمان ملل متحد به مردم افغانستان به ویژه برای شورای ملی ازجمله ایجاد مدیاپول وفعال ساختن سیستم تلیفون‌های داخلی برای مشر...
Document دو شنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش گزارش کاری شماری ازمسوولان ملکی ونظامی ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر استماع نمود.
دراین نشست نایب دوم مشرانوجرگه حین استماع گزارش کاری هریک نورمحمد عبیدی ولسوال، عصمت الله ستانکزی شاروال، دگروال ضیا الله شریف مدیرامنیت وعلی جان ضیائی قوماندان کندک ولسوالی محمد آغه ولایت لو...
Document دو شنبه ۸ دلو ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، پس ازچاشت امروز در دفترکارش باآقای داگلس آرمرمسوول بخش حکومتداری اداره انکشافی سازمان ملل متحد درافغانستان (UNDP) ملاقات نمود.
محور این ملاقات را که کمک‌های تخنیکی آن سازمان به شورای ملی به ویژه مجلس سنا تشکیل می‌داد؛ عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای این مجلس ازکمک‌های سازمان ملل متحد به مردم افغانستان به ویژه برای شو...
Document چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...