صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶
استادمحمدطیب عطامنشی مشرانوجرگه امروزطی نشستی ازکاروفعالیت انجمن مهاجرین دنمارک (DRC )تقدیربعمل آورد.
دراین نشست که شماری ازاعضای رهبری آن انجمن حضورداشتند منشی مجلس سناازکارکردهای انجمن مذکوردرنقاط مختلف کشوریادآوری نموده بااهدای لوگووتقدیرنامه های مشرانوجرگه شورای ملی به رهبری آن نهادازفعالیت های...
Document سه شنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدرحالیکه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم وسناتوران ولایات پروان وکاپیسانیزشرکت داشتندخواستهای بزرگان، محاسن سفیدان ومتفذین ولسوالی
دراین نشست ولسوال وتنی چندازبزرگان صحبت نموده ضمن مطرح نمودن برخی مشکلات محیطی شان گفتند ایجاب می نماید که ولسوالی نجراب به دولسوالی ارتقا نموده و عملیات تصفیوی درساحات پچغان وافغانیه آن ولسوالی...
Document دو شنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزدرحالیکه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس نیزحضورداشت،خدمات وکارکردهای حبیب الله اصغری مشاوراداره اموروپوهاند سیداکرام الدین
حصاریان آمر دیپارتمنت فارسی دری پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل را مورد تحسین قرارداد. دراین نشست نایب اول مجلس ازتلاش های مشاوراداره اموروپوهاند حصاریان درزمینه های تحکیم روابط میان حکومت ومردم، تح...
Document شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز با هییت رهبری (مرکزابتکاروعمل افغانستان) در دفترکارش ملاقات نمود.
دراین ملاقات هییت رهبری این مرکز،مبارزه با تعصب، بی عدالتی و ظلم ونظارت ازچگونگی تطبیق پروسه های ملی را از اهداف عمده آن مرکزعنوان نموده، گفتند که به زودی مرکز مذکور رسما باحضور شماری ازجوانان ...
Document دو شنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه با حضور داشت شماری از سناتوران امروز دردفترکارش بارئیس واعضای شورای ولایتی لوگرملاقات نمود.
دراین ملاقات حسیب الله ستانکزی رییس شورای ولایتی ولایت لوگرطی صحبتی از فیصله ها وموقف های مشرانوجرگه درمسایل مهم ملی وبین المللی ابراز امتنان نموده وضمن ارایه گزارش شان گفت این شورا درهمکاری نزدیک...
Document شنبه ۷ دلو ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...