صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۶
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه با آقای (ژانگ ژیسیین) شارژدافیر وسرپرست سفارت جمهوری خلق چین مقیم کابل دردفترکارش ملاقات نمود.
هکذا ژانگ ژیسیین ازهمکاری های کشورمتبوعش درقسمت تمدید خط آهن افغانستان متصل به پنج کشور، همکاری های منطقوی، انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به چین، انتقال شبکه فايبر نوری از شهر کاشغر چين از...
Document دو شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزشکایت شماری ازبزرگان، محاسن سفیدان وجوانان ولسوالی های ینگی قلعه ،خواجه بهاءالدین، ودرقد ولایت تخار رااستماع نمود.
دراین نشست درحالیکه محمدافضل شامل سناتورآن ولایت نیزحضورداشت،چندتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده گفتند که مردم از آن چه که تفنگداران غیرمسؤول انجام می‎دهند، به ستوه آمده اند.
Document شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز درمقرشورای ملی با محمدرضا بهرامی سفیرجمهوری اسلامی ایران مقیم کابل ملاقات نمود.
دراین ملاقات آقای بهرامی ضمن تقدیم احترامات وتفویض دعوتنامه رییس شورای اسلامی ایران به رییس مشرانوجرگه گفت افتتاح فازنخست بندرچابهار وتمدیدخطوط آهن تورغندی وشهر زرنج مبین توسعه تجارت وروابط برادران...
Document چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزشکایت رئیس وبرخی اعضای اتحادیه ملی کارکنان افغانستان رااستماع کرد.
نخست معروف قادری رئیس آن اتحادیه درمورد فعالیت های اتحادیه گفت حدود۵۲سال ازتاسیس آن میگذرد ودر۲۲ولایت نمایندگی دارد،ملکیت ها وجایداد های این اتحادیه درکابل وشماری از ولایات ،با پول حق العضویت اعض...
Document سه شنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه طی نشستی شکایت غصب ملکیت دوتن ازباشندگان ولسوالی بگرامی را بارییس سارنوالی استیناف ولایت کابل مطرح ساخت.
دراین نشست مالکین زمین گفتند ملکیت هایشان درساحات مربوط ولسوالی بگرامی ازسوی افراد زورمند غصب شده؛ اما مسئولین امنیتی تا اکنون نتوانسته اند جلوغاصبان را گرفته وملکیت شانرا دوباره برگردانند؛امارییس...
Document دو شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...