صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۹
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادر بلوچ رئیس کمیسیون باشرکت سکرتر جنرال و معاون سکرترجنرال جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت دایرشد. نخست پرسش های مبنی بر عدم همآهنگی میان رهبری...
Document دو شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون ، موضوع شکایت واصله حدود ۲۱ تن ازکارمندان وزارت صنعت وتجارت مبنی برتنقیض واعلان بست های ایشان به دلیل ادغام سه معینیت به یک معینیت درح...
Document شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسات کمیسیونهای سمع شکایات و رفاه عامه ومحیط زیست مشرانوجرگه، امروزموضوعات مختلف به بحث گرفته شد.
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون موضوعات ذیل مطرح بحث قرارگرفت.
Document چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
جلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست انجنیر حسیب الله کلیمزی رئیس کمیسیون با حضور داشت معین سیاسی ، رئیس حقوق ومعاهدات وزارت امورخارجه، معاون هوائی ستردرستیزوزارت دفاع ملی ،معین وزارت اطلاعات وفره...
Document دو شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۴ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون باحضورداشت مشاورارشد کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه علیه فساد اداری دررابطه به گزارش ارزیابی آسیب پذی...
Document شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...