صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۹
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون، طرح قانون کار، مطالعه وقرارشد که دیدگاه‌های سناتوران به کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست ارجاع گردد.
Document دو شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست داکترمحمد آجان منگل رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی شماره ۲۶۵ درمورد قانون اجراات اداری مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.
Document دوشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
جلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون با شرکت چهل تن از مسوولان منابع بشری ادارات خدمات ملکی درتالارکمیته رؤسای مشرانوجرگه تدویرگردید.
Document دو شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادر بلوچ رئیس کمیسیون باحضورداشت محمد اکبرستانکزی نایب دوم مجلس واشتراک معین وبرخی مسوولین اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست ، رئیس عمومی منابع طبیعی وزار...
Document شنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۷ جدی ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت مسؤلان رادیو- تلویزیون ملی مبنی بر واگذاری ملکیت آن اداره ازسوی وزارت مالیه بدون رضایت قبلی آن نهاد به بانک انکشاف آسیایی درحضو...
Document چهارشنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...