صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۶
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمد حنیف حنیفی، شکایت اهالی مکروریان ها مبنی برفعال نبودن مرکزگرمی ها ، پرچاوی های بیش ازحد برق ، ولتاژ پایین برق با رئیس برق کابل ورئیس حفظ ومراقبت مکرور...
Document دو شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع به ریاست حاجی محمد حنیف حنیفی، شکایت ۶۴ تن ازکارمندان ریاست تصدی سیلومرکزی مبنی برمنفکی وعدم پرداخت معاشات شان با معین وزارت مالیه، رئیس عمومی ذخایرمرکزی وزارت زراعت ورئیس تصدی...
Document شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۵ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمدحنیف حنیفی ، شکایت تعداد ازدوکانداران باغ قاضی شهرکابل دراعتراض به اخذمالیه عواید برفروشات ازسوی کارمندان وزارت مالیه ورویه نامطلوب کارمندان مذکوربا دو...
Document چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۳ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس از عدم اجرا آت وزارت کار،اموراجتماعی، شهدا ومعلولین مبنی برفیصله مورخ ۲۴ عقرب این کمیسیون ابراز تأسف صورت گرفت ،درجلسه یاد شده در رابطه ...
Document دو شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۱ قوس ۱۳۹۶ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش معاون کمیسیون، پیرامون علل وعوامل بلند رفتن مواد غذایی وسوختی درکشورمباحثی صورت گرفته خاطرنشان گردید که وضع اقتصادی مردم درکشورخوب نب...
Document شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...