صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۴ دلو ۱۴۰۱
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ سرطان ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون، برعلاوه بحث روی وضعیت امنیتی کشوربا معین تخنیکی، سرپرست ریاست لوژستیک وسرپرست تدارکات وزارت دفاع ملی ومعاون نظامی ریاست...
Document شنبه ۲۶ سرطان ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
درجلسات امروز کمیسیونهای سمع شکایات ومواصلات ومخابرات مشرانوجرگه موضوعات مختلف به بحث گرفته شد
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمدحنیف حنیفی رئیس کمیسیون، باردیگرشکایت پرسونل بخش لشمانیا وملاریا وزارت صحت عامه و پرسونل صحی ولایت نورستان مبنی برعدم تادیه معاشات وبی سرنوشتی ایشان با معین و...
Document چهارشنبه ۲۳ سرطان ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۹ سرطان ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون، شکایت کارمندان بخش ملاریا ولشمانیا وزارت صحت عامه، مبنی برقطع معاشات ایشان درحضورداشت رؤسای کنترول امراض ساری مالی وزارت صحت عامه مط...
Document شنبه ۱۹ سرطان ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۶ سرطان ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به بریاست محمد رحیم "حسنیار" رئیس کمیسیون واشتراک محمد اکبر"ستانکزی" نایب دوم مشرانوجرگه پیرامون فرمان تقنینی شماره ۶۶ رییس جمهور؛ درمورد( قانون گمرکات) مباحث...
Document چهار شنبه ۱۶ سرطان ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات مشرانوجرگه به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون باحضورداشت رئیس وبرخی اعضای بورد اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان( اپرا) دایرگردید.
درآغازپرسش‌های ازسوی اعضای کمیسیون درمورد چگونگی فعالیت‌ها، پلان ودست آوردها ومشکلات درآن اداره مطرح گردید. سپس عبدالرشید احمدی رئیس آن اداره گفت اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان باسابقه بیش ازیکن...
Document دو شنبه ۱۴ سرطان ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...