صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمد رسولی رییس کمیسیون مسئولین کودکستان‌های وزارت کار واموراجتماعی از اجراآت شان گزارش ارایه نمودند.
Document دو شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی رییس کمیسیون، موضوع واگذاری غیرقانونی ملکیت‌های ریاست تصدی سیلوی مرکزی و رادیو-تلویزیون ملی که طی جلسات متعدد کمیسیون با مسئولین مربوطه پیگیری شد...
Document شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموربین الملل ریاست انجنیرفرهاد"سخی "رئیس کمیسیون، با حضورداشت معین توریزم وزارت اطلاعات وفرهنگ، معاون ریاست قونسلی وزارت امورخارجه، معین وزارت دولت درامورپارلمانی، مسوولان دسک...
Document چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۰ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت تعدادی ازاولیای اطفال شامل کودکستان‌های دولتی دراعتراض به گماشتن اکثریت مسئولین ومعلمین کودکستان‌های ولایات ازقشرذکور، با ...
Document دو شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهاد سخی رئیس کمیسیون، پیرامون تاخیراعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری مباحثی صورت گرفت و خاطرنشان گردید که کمیسیون مستقل انتخابات دروقت موعود نتوان...
Document چهارشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...