صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۶ حوت ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، گزارش واقدامات وزارتهای تحصیلات عالی، معارف واطلاعات وفرهنگ درمورد چگونگی مبارزه با ویروس کرونا استماع...
Document چهارشنبه ۶ حمل ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۴ حوت ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادر بلوچ رئیس کمیسیون دایرشد، قرار بود وزیر دولت درامور رسیده گی به حوادث ضمن ارایه گزارشی کاری سال ۱۳۹۸ آن اداره
Document دو شنبه ۴ حمل ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ حوت ۱۳۹۸ هجري شمسی
جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون وباشرکت روئسای پلان و ارتباط با شفاخانه‌های مرکزی وزارت صحت عامه ، رئیس صحت عامه ولایت کابل و رؤسای شفاخانه‌های دولتی شهرکابل د...
Document چهارشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ حوت ۱۳۹۸ هجري شمسی
جلسه فوق العاده کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون و بااشتراک انجنیر حسیب الله کلیمزی رئیس کمیسیون روابط بین المللی، برخی سناتوران، مسوولین وزارت‌های امورمهاجرین، صحت ...
Document دو شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ حوت ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون موضوعات ذیل مورد بحث اعضا قرارگرفت. نخست شکایت ازمراجعین ومتقاضیان پاسپورت مبنی برکندی روند طی مراحل تایید تذکره تابعیت شان درریاس...
Document شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...