صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۲ قوس ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرحسیب الله کلیمزی رئیس کمیسیون با رؤسای منابع بشری وهمکاری‌های پارلمانی وزارت امورخارجه پیرامون علل وعوامل پناهنده شدن یک‌تعداد دیپلوماتان کشور، نحوه است...
Document چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۰ قوس ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون، با رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه نظریات، دیدگاه ها وتحلیل‌های کمیسیون درپیوند به مسوده بودجه ملی سال آینده به ویژه...
Document دو شنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۸ قوس ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، باحضورداشت معین وزارت شهرسازی ورئیس شرکت بنایی پیرامون چگونگی انتقال مرکزولایت نیمروزازشهر زرنج به غرغری وعدم شروع ساخت تعمی...
Document شنبه ۸ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۵ قوس ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادر بلوچ رئیس کمیسیون، معین وبرخی روسای وزارت معادن وپترولیم ورئیس عمومی تفتیش اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست پیرامون چگونگی فعالیت غیرقانونی وخود سر...
Document چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳ قوس ۱۳۹۹ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون درحضورداشت محمد علم ایزدیارومحمد اکبرستانکزی نایبان مجلس، ازکارکردهای رضوان الله احمدزی مشاورارشد رئیس جمهور درامورصحت عامه و ...
Document دو شنبه ۳ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...