صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۸
درجلسه فوق العاده ۲۸ دلو کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون
درجلسه فوق العاده ۲۸ دلو کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت کارمندان وزارت انرژی وآب ازسوق اجباری شان به تقاعد و ابراز رضایت آن‌ها ازپروسه تقاعد پرمنفعت با م...
Document دو شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه فوق العاده مورخ ۲۱ دلو کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون
درجلسه فوق العاده مورخ ۲۱ دلو کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت تعدادی ازمحصلان کشوردرخارج مبنی برعدم اجرای امتیازتحصیلی شان ازسوی وزارت تحصیلات عالی ونگران...
Document دو شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست دکترزلمی زابلی زابلی رئیس کمیسیون
شکایات واصله شرکت (تی سی آرسی) که مدعی است ازطریق پروسه رقابت آزاد کمیته ملی تدارکات ریاست مقام عالی ریاست جمهوری برنده تثبیت کیفیت مواد وارداتی نفتی گردیده است وبربنیاد فیصله کمیته مذکور با اداره...
Document دو شنبه ۱۴ دلو ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسه فوق العاده کمیسیون سمع شکایات
به منظورایجاد هماهنگی میان ارگان‌های حکومتی درامرمبارزه با جرایم جنایی درشهرکابل، نشستی فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون با شرکت معینان وزارت‌های کاروا...
Document چهارشنبه ۲ دلو ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳۰ جدی ۱۳۹۸ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، معلولین وشهدا به ریاست شا بی بی کاموی معاون کمیسیون، روی فرمان تقنینی پیرامون طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون اداره عالی تفتیش بحث وتصامیم اتخاذشد.
Document دو شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...