صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۵ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، عدم حضورشاروال کابل و رؤسای اداره انرژی وآب وشرکت برشنا مورد انتقاد شدید قرارگرفت وخاطرنشان گردید که عدم حضوراین مسوولان باعث خو...
Document چهارشنبه ۱۵ ثور ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۳ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، پیرامون وضعیت شفاخانه‌های مرکزمبنی برچگونگی عرضه خدمات صحی با درنظرداشت چالش‌های موجود وعدم ر...
Document دو شنبه ۱۳ ثور ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۱ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد رحیم حسنیار رئیس کمیسیون، طرح قانون تشکیل وصلاحیت‌های قوه قضاییه مطالعه ودیدگاه‌های اعضا درزمینه یاد داشت گردید.
Document شنبه ۱۱ ثور ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۶ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی
جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست لطف الله بابا رییس کمیسیون و اشتراک انجنیرنجیب الله یمین وزیر فواید عامه دایرشد .
Document دوشنبه ۶ ثور ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۴ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی
درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، وزیر ارشاد حج و اوقاف و رئیس مجمع علمی آن وزارت ، رئیس و آمراعتبارات بانک ملی، سرپرست شرکت هوایی آریانا ورئیس پشتنی بانک در مورد...
Document شنبه ۴ ثور ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...