صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۸
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، فرمان تقنینی شماره ۳۴۸ درمورد قانون امورذاتی سربازان با برخی تعدیلات به تصویب رسید .
فرمان مذکورکه درکمیسیون‌های مجلس تحت مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ارایه گردید که درماده سی ام آن علاوه ازطرح حکومت مبنی به پرداخت چارهزارافغانی بعد...
Document سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
سناتوران با سکوت یک دقیقۀ درنشست امروزی، سازمان استخباراتی پاکستان(آی اس آی) راعامل اصلی ترورداکتر ناکامورا و پنج همکار افغان وی دانسته ازحکومت خواستند که این قضیه را
این جلسه که به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس برگزارشد، اکثریت اعضا در موردچگونگی ترور داکترناکامورا صحبت نموده، گفتند جای شک نیست که پاکستان از بهرمنافع آبی آن کشور ومهار قسمتی ازآب دریای کنر ...
Document یک شنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
نظریه‌های مشورتی وتحلیلی کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه مشرانوجرگه درمورد مسودۀ بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ حکومت، ازسوی مجلس سنا تصویب گردید .
درجلسه که به روزسه شنبه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس دایرگردید؛ دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها، نظریات وپیشنهادات سناتوران که درکمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه تنظیم وتوحید گردیده بود؛ توسط محم...
Document سه شنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم ‌یار، علاوه ازاجرای تحلیف دوعضو جدید مجلس؛ سرپرست وزارت مالیه پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی۱۳۹۹ به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارایه نمود.
درجلسه طبق اجندا مراسم تحلیف خانم شاه بی بی وخانم ملیحه جامی که ازسوی رئیس جمهور به عنوان اعضای انتصابی مشرانوجرگه گماشته شده اند ازسوی رئیس مجلس سنا اجرا گردید.
Document یک شنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، علاوه ازتایید حکم ریاست جمهوری درمورد ایجاد یک واحد اداری جدید درولایت غور، روی مسایل جاری کشور، بحث گردید.
حکم شماره ۶۶۳ مقام ریاست جمهوری درمورد ایجاد واحد اداری مرغاب(ولسوالی) به مرکزیت شورابک درچوکات ولایت غور که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط رئیس واعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت...
Document سه شنبه ۵ قوس ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...