صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، سناتوران پرسشهای را از سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ومعاون اداره اترا، دربخش های کاری شان مطرح نمودند.
ازایشان نبیه مصطفی زاده معاون کمیسیون مواصلات ومخابرات وسایراعضا، سوالاتی را مبنی برعدم شفافیت ده فیصد تکس مالیاتی کریدت کارت‌ها، غیرفعال بودن شماری ازشبکه های مخابراتی درروند انتخابات درولایا...
Document سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
مشرانوجرگه ضمن تمجید ازفداکاری‌های نیروهای دلیرامنیتی کشور، از برخورد غیرمسوولانه وغیر مسلکی یک پوسته پولیس دربرابر سناتورمحمد حنیف حنفی وسایراعضای شورای ملی، انتقاد کرد.
جلسه روزیکشنبه که به ریاست فضل هادی مسلم یار برگزارشد، اعضای مجلس درحالیکه برتطبیق یکسان ومسلکی قوانین نافذه بالای همگان تاکید کردند اما ازتلاشی‌های خشونت بار وسایط اعضای ولسی جرگه ومشرانوجرگه ا...
Document یک شنبه ۲۱ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس، علاوه ازاستماع گزارش هیئت مشرانوجرگه ازکشورقزاقستان، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.
دراین جلسه رییس وسایراعضای مجلس سنا، حمله شب گذشته انتحاری به موترحامل افراد تازه استخدام شده دراردوی ملی درشهرجلال آباد که درآن شماری ازافرد نظامی وملکی شهید شدند وانفجارپیش ازچاشت امروز درپ...
Document سه شنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
مشرانوجرگه با حمایت ازموقف دولت درقبال مذاکرات صلح، اذعان داشت هرنشستی صلح که نمایندۀ حکومت افغانستان درآن حضورنداشته باشد؛ مردود وغیرقابل قبول می باشد.
این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه برگزارشد؛ سناتوران با ذکرموضوع فوق برطالبان کنایه رفتند که برای رسیدن به قدرت تحت نام مذاکرات صلح به هردری وبا امریکا وبه کشورتروریست پر...
Document یک شنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
مشرانوجرگه شورای ملی، تدویرمؤفقانه انتخاب ریاست جمهوری را با نقش سازنده نیروهای امنیتی کشورستود واعلان نتایج آنرا ازطریق کمیسیونهای انتخاباتی، قابل اعتبارویک امرقانونی دانست.
این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس تدویریافت، سناتوران با تمجید ازنقش اساسی نیروهای امنیتی دردفع وطرد دسایس دشمنان در روزانتخابات دربسیاری ازمناطق، مدیریت انتخابات را نیزنسبت به...
Document سه شنبه ۹ میزان ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...