صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، از تشدید جنگ‌ها و تلفات ناشی از آن در برخی ولایات کشور گزارش‌های ارایه شد.
درجلسه سناتوران ازدفاع مستقلانه و ایستادگی نیروهای دفاعی وامنیتی دربرابرتوطیه‌های داخلی وخارجی ابرازحمایت نموده، گفتند همزمان با آغازخروج نیروهای خارجی، وضعیت امنیتی درولایات هلمند، غزنی، جوزجان،...
Document سه شنبه ۱۴ ثور ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
گروۀ طالبان که توان نبردهای رو در رو با نیروهای دفاعی وامنیتی کشوررا ندارند؛ همزمان با خروج قوت‌های خارجی، با انتحار، انفجار، آتش سوزی وکشتارمردم ملکی، خود نمایی می‌کنند.
این مطلب را سناتوران درنشست عمومی روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، بیان داشته گفتند طالبان با ترس از رویارویی با نیروهای دفاعی وامنیتی کشور، به کشتارمردم درمرکز ولایت لوگر، در ولسو...
Document یک شنبه ۱۲ ثور ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس ومحمد علم ایزدیار نایب اول، تدویرگردید؛ (طرح قانون محصول خدمات قنسلی ) به تصویب رسید.
طرح قانون محصول خدمات قنسلی که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه، مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط معاون وسایراعضای کمیسیون اموربین المللی به مجلس ارایه و به تصویب رسید.
Document سه شنبه ۷ ثور ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیک‌شنبه مشرانوجرگه که در دوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رییس و محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس دایرشد از معین وزارت معارف ، در مورد چالش‌های این وزارت استجواب صورت گرفت .
درجلسه سناتورآمنه افضلی معاون کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی وسایراعضا ، پرسش‌های را درمورد کمبود کتب درسی ومعلمین مسلکی، کمبود وسایل درسی درمکاتب ، تشکیل یازده هزاربست معلم درولایات...
Document یک شنبه ۵ ثور ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، دوسند بین المللی تصدیق ولوح تقدیرمجلس سنا به سناتورانارکلی هنریار، تقدیم شد.
کنوانسیون‌های ترافیک جاده وعلایم راه‌ها (۸ نوامبر۱۹۶۸ ویانا)، که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه، مطالعه شده بود، توسط معاون وسایراعضای کمیسیون اموربین المللی به مجلس ارایه وبه اتفاق آرا تصدیق شد.
Document سه شنبه ۳۱ حمل ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...