صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۹
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازتصویب فرمان تقنینی شماره ۲۶۵ درموردقانون اجراآت اداری، تعطیلات یکنیم ماهه این مجلس از اول دلو، اعلام گردید .
فرمان تقنینی مذکورکه درکمیسیون‌های این مجلس، به مطالعه گرفته شده بود؛ توسط رئیس ومعاون کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به جلسه ارایه وبا برخی تعدیلات پیشنهادی به تصویب رسید.
Document سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازارایه گزارش‌های کاری برخی کمیسیون‌ها طی اجلاس دوم سال روان دوره هفدهم تقنینی شورای ملی، درمورد مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.
درآغازجلسه، مراسم تحلیف خانم راحله دوستم که جدیداً ازسوی رئیس جمهوربه عضویت مجلس سنا انتصاب گردیده است، توسط فضل‌هادی مسلم‌یاررئیس مشرانوجرگه درحالیکه معاون شورای عالی مصالحه، تعدادی اعضای کابینه ...
Document یک شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ عمومی روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررئیس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم این مجلس دایرشد، گزارش‌های کاری یک‌تعداد کمیسیون‌ها ارایه گردید.
درمباحث آزاد جلسه، سناتوران باردیگربا حمایت ازروند صلح ومذاکرات قطر، ازطرفین مذاکره خواستند که درگفتگوهای صلح، انعطاف پذیری‌های بیش‌تری نشان داده و به آتش‌بس تن دهند وافزودند افغانستان، یک دولت اس...
Document سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، رئیس اداره ملی احصائیه ومعلومات به پرسش‌های سناتوران توضیحات ارایه نمود.
سناتورمولوی عبدالوهاب عرفان وسایراعضأ سوالاتی را دررابطه به نبود معلومات دقیق احصائیوی، رعایت معیارهای سرشماری، تعداد تخمینی نفوس کشور، مجموع مراکزتوزیع تذکره‌های برقی و بطی بودن این روند، درج نام ...
Document یک شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازبحث آزاد، طرح ولسی جرگه درموردابقای مجدد معینیت تعلیمات اسلامی درچوکات وزارت معارف تصویب شد.
طرح اعضای ولسی جرگه مبنی برابقای مجدد معینیت تعلیمات اسلامی درچوکات وزارت معارف ونحوه تدریس درمکاتب الی صنف سوم که درکمیسیون‌ها مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس ومنشی کمیسیون اموردینی، فرهنگی، ...
Document سه شنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...