صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱
جلسه فوق العادۀ مجلسین شورای ملی امروزدوشنبه یازدهم اسد برگزارگردید.
در این جلسه محمد اشرف غنی رییس جمهور د. ج. ا.ا ، دررابطه به علل وعوامل تشدید ناامنی‌ها و چگونگی مهارآن، عدم تمایل دشمن به بر قراری صلح، بسیج و ایستادگی اعضای شورای ملی وسایرشهروندان درکنارنظام جمهو...
Document دو شنبه ۱۱ اسد ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزسه شنبه مجلس سنا به ریاست فضل‌های مسلم‌یار، ازدفاع مستقلانه ومقاومت‌های قوت‌های مسلح کشور ابرازحمایت گردید.
درجلسه، سناتوران ازقهرمانی‌ها وفداکاری‌های قوت‌های مسلح کشور دربرابرتهاجمات گستردۀ طالبان ابرازحمایت نموده، گفتند که برای بیرون رفت ازوضعیت کنونی و تامین امنیت شهرها، شاهراه‌های عمومی و پاکسازی بنا...
Document سه شنبه ۲۲ سرطان ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
سناتوران با پوشیدن یونیفورم نظامی، حمایت شان را ازقوتهای دفاعی وامنیتی کشور و حمایت شانرا از قیام خود جوش ملی بر علیه طالبان وحامیان خارجی شان، ابرازنمودند .
این جلسه که به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه تدویرگردید، سناتوران گفتند که قوتهای مسلح ، بخاطردفاع ازنوامیس ملی،عزت واستقلال کشورشجاعانه درمقابل تروریستانی‌ می رزمند که با حمایت مستقیم ...
Document یک شنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
سناتوران از حمایت وسیع و بی‌دریغ مردم از نیروهای مسلح کشور در سرکوب طالبان تروریست، تحسین و تمجید به عمل آوردند.
این جلسه که به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه برگزارشده بود؛ سناتوران ازحمایت وسیع و به موقع مردم در سراسر کشور از نیروهای دفاعی و امنیتی، ابراز امتنان نموده، گفتند در شرایطی که نیروهای خا...
Document یکشنبه ۶ سرطان ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...
درجلسۀ روزیک‌شنبه مشرانوجرگه، علاوه ازتصویب (طرح تعدیل درقانون اجراآت جزایی عسکری) از شرکت وسیع جنرالان ونظامیان متقاعد پاکستانی درهمراهی با طالبان درافغانستان، معلومات‌های شریک شد.
جلسه امروزی که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس ومحمد علم ایزدیار نایب اول تدویرگردید، سناتوران ازحضور گستردۀ نظامیان پاکستانی به شمول جنرالان بازنشستۀ این کشور که رهبری جنگ را درصفوف ط...
Document یک شنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر...