صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۸
درجلسه فوق العادۀ امروزمشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس و محمدعلم ایزدیارنایب اول تدویرگردید، گزارش کارکردهای یک ساله این مجلس، استماع شد.
درگزارش فشرده کاری سال اول دورۀهفدهم تقنینی مشرانوجرگه که توسط مولوی عبدالله قرلق وداکترمحمد فیصل سمیع منشیان مجلس، ارایه گردید، آمده است طی یک‌سال گذشته۶۳ جلسه عمومی، ۶۹۹جلسه کمیسیون‌ها و۲۷ جلسه ک...
Document دو شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروزمشرانوجرگه، دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یاررئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول، چهارعنوان فرمان تقنینی وسند بین المللی؛ مورد تایید قرارگرفت .
کنوانسیون کمیسیون ملل متحد برای قانون بین المللی تجارت پیرامون به رسمیت شناختن وانفاذ فیصله حکمیت خارجی (نیویارک۱۹۵۸)، موافقت‌نامه معیاری هم‌کاری‌های اساسی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وصندوق...
Document یک شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، دوموافقتنامه، میان صندوق انکشافی کشورشاهی عربستان سعودی وجمهوری اسلامی افغانستان برای ساخت وساز دوجاده
موافقتنامه قرضه پروژۀ سرک حلقوی کابل وموافقتنامه قرضه پروژه سرک سازی(ارملک، سبزک، قلعه نو) میان صندوق انکشافی کشورشاهی عربستان سعودی ود.ج.ا .ا که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط ...
Document سه شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
مشرانوجرگه شورای ملی، ایران را به نسبت هدف قراردادن یک طیاره ملکی که جان ده ها تن به شمول چند افغان را گرفت به بی پروایی وبی مسوولیتی متهم نمود.
درجلسه ایکه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مشرانوجرگه برگزارشد، اعضای مجلس، ضمن محکوم نمودن هدف قراردادن طیاره ملکی اکراینی از اثرانداخت راکت زمین به هوای سپاه پاسداران ایران که جان حدود ۱۸۰ تن از...
Document یک شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم، علاوه از مباحث آزاد، گزارش کاری کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه استماع شد.
رئیس جلسه وشماری ازسناتوران، قتل آمرستاریکی ازفرماندهان جهادی ولایت پروان با چهارتن ازهمراهانش ازسوی نیروهای ویژه امنیت ملی درناحیه یازدهم شهرکابل، سؤال برانگیز ومرموزخواندند که موصوف یک فرد نزدیک ...
Document سه شنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...