صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، حملات جنایت کارانه دیروزدشمنان دربرخی ولایات با تند ترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفت.
سناتوران درحالیکه باردیگرازتصمیم رییس جمهوری وگروه طالبان مبنی براعلام آتش بس درایام عید سعید فطر؛ استقبال می نمود گفتند جنایتکاران با حملات دیروزشان دردروازه ورودی وزارت احیا وانکشاف دهات وبخ...
Document سه شنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازاقدام بی پیشینه حکومت وطالبان مبنی براعلام آتش بس در روزهای عید سعید فطراستقبال وحمایت به عمل آمد.
سناتوران ازتصمیم رئیس جمهور وگروه طالبان مبنی براعلام آتش بس درایام عید سعید فطر؛ استقبال نموده آنرا فرصتی مناسب تربرای گفتگوهای صلح خوانده ابراز امیدواری نمودند که این آتش بس بتواند به طوردایم...
Document یک شنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس، ازصدورفتوای دیروزی علمای کشور مبنی بر حرام بودن عمل خود کشی وتداوم جنگ در کشور، استقبال وپشتیبانی به عمل آمد.
درجلسه اعضای مجلس، باتمجیدازصدورفتوای دراجتماع بزرگ علمای دینی افغانستان که جنگ جاری درکشورناجایز وحرام خوانده شده واعلام کرده اند که حملات انتحاری و انفجاری دراسلام جایز نمی باشد؛ قاطعانه از ...
Document سه شنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،علاوه ازاستماع گزارشات هیئت های مجلس ازسفرهای خارجی؛ روی وضعیت جاری کشورمباحثی صورت گرفت.
درآغازجلسه با تلاوت ازآیه های کلام الله مجید به ارواح شهدای اخیرولسوالی چپرهارولایت ننگرهار که نه تن به شمول نزدیکان فضل هادی مسلم یار به شهادت رسیدندوبه نسبت وفات مرحومه فهیمه سادات عضوولسی جر...
Document یک شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، سناتوران دیدگاه های شانرا پیرامون وضعیت کنونی کشورمطرح نمودند.
درآغازجلسه شماری ازسناتوران ازعدم حضور مسوولان رده اول سکتورامنیتی ودفاعی کشور درنشست امروزی شدیداً انتقاد نموده گفتند به اساس فیصله مجلس باید ایشان پیرامون وضعیت کنونی، تأمین امنیت مراکزا...
Document سه شنبه ۸ جوزا ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...