صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷
درنشست امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، وزیرزراعت ومالداری و وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث دربارۀ تدابیرشان بخاطرمبارزه با خشکسالی وموارد دیگر توضیحات دادند.
ازمسوولان مذکوردرحالیکه داکترکریم بازمعین وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت؛ سناتوران نثاراحمد حارس، محمد عظیم قویاش وسایراعضا پرسش‌های را پیرامون زیان‌های خشکسالی جاری درکشوربه ویژه ولایات ...
Document یک شنبه ۲ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، یک عنوان فرمان تقنینی وطرح اعضا تصویب وازپایمردی وشجاعت مسوولان ومردم خوست دردفع تجاوزات اخیرپاکستانی ها
طرح اعضا درمورد تعدیلات درقانون تنباکوکه درکمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست آماده شده بود وضمیمه شماره (۱) قانون صحت ازسوی رئیس وسایراعضای کمیسیون به مجلس ارایه ومورد تصویب قرارگرفت.
Document سه شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اعضای مجلس سنا ازآغاز ثبت نام رای دهندگان حمایت واستقبال نمودند.
سناتوران ازشروع ثبت نام رای دهندگان که دیروزبا حضورمحمد اشرف غنی رئیس جمهور و داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت آغازگردید، پشتیبانی واستقبال نموده گفتند انتخابات از ارکان تحقق دموکراسی ...
Document یک شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه ازوزیرمبارزه علیه مواد مخدروسایرمسوولان مربوطه در خصوص افزایش تعداد معتادان، کشت قاچاق مواد مخدر استجواب به عمل آمد.
این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول این جرگه تدویریافته بود ازمسوولان مذکوردرحالیکه معین وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت، سناتوران نثاراحمد حارس، محمد...
Document سه شنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی، روی مسایل جاری کشور نظریاتی ارایه شد.
فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد (طی مراحل، نشروانفاذ اسناد تقنینی) که درکمیسیون های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه اکثریت آرا مورد ...
Document یک شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...