صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، وزیرتحصیلات عالی، معین وزارت معارف ورئیس اداره ملی امتحانات پیرامون برخی مسایل به پرسش‌های سناتوران پاسخ دادند.
ازمسوولان مذکورعبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی وسایراعضای مجلس پرسش‌های را درمورد علت عدم اخذ آزمون کانکورازفارغان صنف ۱۲ زیرسن ۱۸ سال، عوامل رخصتی نهادهای تح...
Document سه شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، نظریات وپیشنهادات سناتوران درپیوند به بودجه ملی سال۱۴۰۰خوشیدی مورد تایید قرارگرفت.
درجلسه دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها، نظریات وپیشنهادات سناتوران درمورد بودجه ملی۱۴۰۰ خورشیدی که درکمیسیون اقتصاد ملی، مالی، بودجه ومحاسبات عمومی توحید گردیده بود، توسط مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون ارا...
Document یک شنبه ۹ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازاستماع گزارش وزیردولت دراموررسیدگی به رویدادهای طبیعی، این مجلس ازشرکت کنندگان کنفرانس جینیوا، خواهان
درجلسه رئیس وسایراعضا با ابرازتشکری ازکمک‌های قبلی جامعه جهانی دربازسازی ونوسازی افغانستان، اظهارامیدواری نمودند درکنفرانس ۲۰۲۰ که عملاً در جینیوا جریان دارد، نمایندگان کشورها و نهادهای بین المللی...
Document سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، فرمان تقنینی شماره۳۵۴ تصویب وگزارشی ازولایات ننگرهار ولغمان استماع گردید.
فرمان تقنینی شماره ۳۵۴ رییس جمهور درمورد تعدیل برخی مواد قانون مبارزه با فساد اداری که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس ومنشی کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه ...
Document یک شنبه ۲ قوس ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، فرمان تقنینی شماره ۳۵۳ رئیس جمهور درمورد تعدیل وحذف برخی ازمواد خط آهن رد گردید.
این فرمان تقنینی که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط معاون ومنشی کمیسیون مواصلات ومخابرات به جلسه ارایه وبامشخص شدن یک سلسله دلایل قانونی، به اتفاق آرا رد گردید.
Document سه شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...