صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۳ قوس ۱۳۹۷
درجلسۀ روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصدیق یک عنوان معاهده بین المللی، سناتوران دیدگاه های شانرا پیرامون مسایل جاری در کشورارایه نمودند.
درجلسه معاهده میان د .ج. ا.ا وجمهوری ازبیکستان درمورد مساعدت‌های حقوقی درموضوعات مدنی، فامیلی وجنایی که درکمیسیون های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط معاون ویک عضوکمیسیون اموربین المل...
Document سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، طرح قانون محصول محاکم تصویب و روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.
طرح قانون محصول محاکم که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به مجلس ارایه و به اکثریت آرا به تصویب رسید و نیزموافقتنامه چارچوب ...
Document یک شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
سومین جلسۀ پارلمان آموزشی جوانان به ریاست خالده خلوت نایب اول پارلمان مذکور باحضورداشت استاد محمد سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری وفضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه
دراین نشست فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، بعد ازبیانیه افتتاحیه خالده خلوت نایب اول پارلمان آموزشی جوانان، یکبار دیگر ازحمایت سناتوران وکمک تخنیکی دارالانشای مشرانوجرگه ازپارلمان آموزشی ج...
Document پنج شنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار،علاوه ازتصویب طرح تعدیلی یک عنوان قانون، معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف همراه با هیئت رهبری و استادان انستیتوت
طرح پیشنهادی حکومت درمورد تعدیل عنوان قانون حقوق اعضای کادرعلمی انستیتوت امورقانون‌گذاری وتحقیقات علمی حقوقی وسایرکادرهای مسلکی مشابه وحذف فقره(۲) ماده هشتم آن که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد ت...
Document سه شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، علاوه از استماع گزارش هیئت‌های مجلس ازسفرهای داخلی وخارجی، روی وضعیت کنونی کشورمباحثی صورت گرفت
درمباحث آزاد گفته شدهرگونه تلاش وکوشش که درداخل وخارج کشوربرای اعاده صلح به مالکیت افغان‌ها صورت گیرد، مشرانوجرگه ازآن حمایت می‌نماید و ازجامعه جهانی انتظاردارد تا دولت افغانستان را در زمینه ...
Document یک شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...