صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۶
مجلس سنای افغانستان درنشست روزیکشنبه؛ ازرییس جمهور امریکا خواست که از به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل یهودی صرف نظر نموده، تصمیمش را عوض کند.
این جلسه که به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول برگزار شد؛ سناتوران بیشترین وقت کاری خودرا به این تصمیم عجولانۀ اسراییل وتقبیح عملکرد رییس جمهورامریکا مبنی بر به رسمیت شناختن آن ازسوی امریکا ،...
Document یک شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار؛ (موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضوایکو) تایید وازتصمیم احتمالی امریکا مبنی بر رسمیت شناختن
موافقتنامۀ مذکورکه درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود ازسوی رئیس واعضای کمیسیون اموربین المللی ارایه وبه اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت ونیزموافقتنامه د.ج.ا.ا، وامارات متحده عربی ...
Document سه شنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه از رد نشست قندهار، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد تعدیل وحذف برخی ازمواد قانون ثبت احوال نفوس مورد تصویب قرارگرفت.
این فرمان تقنینی که درکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وسایرکمیسیونها مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون مذکوربه مجلس ارایه وبه اتفاق آرا تصویب گردید؛ برمبنای تعدیل مجلسین ش...
Document یک شنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی درمورد تعدیل وایزاد برخی ازمواد (قانون مسافرت( تصویب وروی مسایل جاری کشورمباحثی صورت گرفت.
فرمان تقنینی شماره ۱۴۷ درمورد تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درجمهوری اسلامی افغانستان که درکمیسیون اموربین المللی وسایرکمیسیونها مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس...
Document سه شنبه ۷ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار به خاطر تقویت بودجۀ ملی ،اخذ ده فیصد مالیه ازمکالمات تیلفونی، تصویب گردید.
درجلسه طرح ولسی جرگه درمورد لغوقانون تنظیم خدمات مخابراتی که درکمیسیون مواصلات ومخابرات وسایرکمیسیونهای این مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط معاون واعضای کمیسیون ارایه و طرح ولسی جرگه به اتفا...
Document یک شنبه ۵ قوس ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...