صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۹
  • First-Page1399-3.JPG
  • First-Page1399.JPG
خبر تازه درنشستی هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس و اشتراک شاروال کابل و معاون لوی سارنوالی بر جلوگیری از اعماربلندمنزل‌های خودسر وغیرقانونی سه شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی دو شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه در نشستی امروز به ریاست داکتر محمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانو جرگه ،طرزالعمل استفاده قانونی از نمبرپلیت‌های خاص وسایط نقلیۀ سناتوران، توسط محمد هاشم الکوزی رییس کمیسیون یک شنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز طی ملاقاتی با محمودکرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی مشکلات شهری ولایت بغلان را مطرح نمود. چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹
خبر تازه درجلسات کمیسیونهای سمع شکایات و رفاه عامه ومحیط زیست مشرانوجرگه، امروزموضوعات مختلف به بحث گرفته شد. چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹
   
درجلسه روزسه‌ شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، دوعنوان فرمان تقنینی تصویب ودوموافقتنامه بین المللی تصدیق گردید.
فرمان تقنینی شماره 314 رییس جمهور درمورد (قانون مشارکت عامه وخصوصی) که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود ازسوی رییس واعضای کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه وفرمان تقنینی شماره 270 درمورد( قانون تنظیم ترانسپورت جاده ) از سوی رییس واعضای کمیسیون مواصلات ومخابرات به مجلس ارایه وتصویب گردیدند.
سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه‌ شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، دوعنوان ف...
سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازب...
یک شنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه امروز مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس ومحمد اکبر...
سه شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
   
درنشستی هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس ...
در نشست که محمداکبرستانکزی نایب دوم، داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی، رییس وبرخی اعضای کمیسیون مواصلات ومخابرات حضورداشتند؛ ضمن تأکید روی تقویت همکاری و هم‌آهنگی میان مجلس وشاروالی کابل؛ گف...
سه شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
در نشستی امروز به ریاست داکتر محمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانو جرگه ...
در این نشست که محمدهاشم الکوزی رییس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی، برخی سناتوران و رییس عمومی دارالانشای مجلس سنا نیزحضور داشتند؛ نخست به روح شهدای اخیر ملکی و نظامی کشوراتحاف دعا گردید....
یک شنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز طی ملاقاتی با محمودک...
در این ملاقات نایب منشی مشرانوجرگه از سرپرست وزارت شهرسازی واراضی خواست تا به مشکلات مردم که زمین‌هایشان برای تطبیق پروژه‌های توسعوی شهری استملاک می شود رسیدگی بهتر شود و کیفیت کار پروژه‌...
چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
دو شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۹ هجري شمسی
شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسات کمیسیونهای سمع شکایات و رفاه عامه ومحیط زیست مشرانوجرگه، امروزموضوعات...
چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما