صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ سرطان ۱۴۰۰
  • Second-Page1400.jpg
  • First-Page1400.jpg
خبر تازه سه عضوهیئت اداری مشرانوجرگه ازطریق ویدیو کنفرانس با آقای مک‌کری معاون سفارت ایالات متحده مقیم کابل پس از چاشت امروز گفتگو نمودند. یک شنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰
خبر تازه درجلسۀ روزیک‌شنبه مشرانوجرگه، علاوه ازتصویب (طرح تعدیل درقانون اجراآت جزایی عسکری) از شرکت وسیع جنرالان ونظامیان متقاعد پاکستانی درهمراهی با طالبان درافغانستان، معلومات‌های شریک شد. یک شنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ جوزا ۱۴۰۰ هجري شمسی شنبه ۲۹ جوزا ۱۴۰۰
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ، امروزطی نشستی بامسوولین مربوطه؛ مشکلات پروژه برق پارنده و عدم آغاز کار ساختمان سب استیشن و شبکه عمومی برق ولایت پنجشیر را به بررسی گرفت. چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ جوزا ۱۴۰۰ هجري شمسی چهار شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰
خبر تازه سناتوران در جلسه امروزی به ریاست محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه ، سقوط پیهم ولسوالی‌ها به دست طالبان را سوال بر انگیز خوانده وازتغییر سیاست امریکا وناتو نسبت به زیان سه شنبه ۲۵ جوزا ۱۴۰۰
   
درجلسۀ روزیک‌شنبه مشرانوجرگه، علاوه ازتصویب (طرح تعدیل درقانون اجراآت جزایی عسکری) از شرکت وسیع جنرالان ونظامیان متقاعد پاکستانی درهمراهی با طالبان درافغانستان، معلومات‌های شریک شد.
جلسه امروزی که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس ومحمد علم ایزدیار نایب اول تدویرگردید، سناتوران ازحضور گستردۀ نظامیان پاکستانی به شمول جنرالان بازنشستۀ این کشور که رهبری جنگ را درصفوف طالبان بدست دارند، روایات مختلفی شریک ساخته شد واذعان گردید که دلیل اصلی سقوط برخی ولسوالی‌ها وپاسگاه‌ها، عدم توانایی
یک شنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰      متن کامل >>>
 
درجلسۀ روزیک‌شنبه مشرانوجرگه، علاوه ازتصویب (طرح تعدیل درقانون اجراآت جزایی ...
یک شنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰       متن کامل >>>
سناتوران در جلسه امروزی به ریاست محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه ، سقوط پ...
سه شنبه ۲۵ جوزا ۱۴۰۰       متن کامل >>>
درجلسه روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازتصویب (فرمان...
یک شنبه ۲۳ جوزا ۱۴۰۰       متن کامل >>>
12345678910...
   
سه عضوهیئت اداری مشرانوجرگه ازطریق ویدیو کنفرانس با آقای مک‌کری معا...
در جریان این صحبت‌ها، محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه با ابرازقدردانی ازکمک‌ها وقربانی‌های ایالات متحده امریکا گفت باوجودیکه دربیست سال اخیربه کمک دوستان بین المللی، پیشرفت‌های قابل م...
یک شنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ، امروزطی نشستی بامسوولین مربوطه؛ ...
دراین نشست که رئیس تجارتی وبرخی مسوولین ذیربط شرکت برشنا، رئیس برق ولایت پنجشیر ورئیس اجرائیوی شرکت قراردادی ساختمان سب استیشن وشبکه عمومی برق آن ولایت شرکت داشتند محمدعلم ایزدیار از مسئو...
چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰      متن کامل >>>
داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه،باردیگرشکایت شماری ازقرارد...
قراردادی ها ی مذکور در این نشست گفتند درنقاط مختلف کشور تأسیساتی را برای منسوبین پولیس اعمار نموده اند اما چندین سال است که پول‌های شان از سوی حکومت پرداخت نمی‌شوند وخواهان دریافت آن بروی...
دو شنبه ۲۳ حمل ۱۴۰۰      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ جوزا ۱۴۰۰ هجري شمسی
شنبه ۲۹ جوزا ۱۴۰۰       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ جوزا ۱۴۰۰ هجري شمسی
چهار شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ جوزا ۱۴۰۰ هجري شمسی
دو شنبه ۲۴ جوزا ۱۴۰۰       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما