صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۱ اسد ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز طی نشستی گزارش کاری رییس معارف شهر کابل راشنید. دو شنبه ۱ اسد ۱۳۹۷
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی، گزارشات کاری اجلاس اول سال هشتم دوره شانزدهم تقنینی استماع گردید. یک شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷
خبر تازه فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش باآقای عارف رچمان سفیراندونیزیا مقیم کابل ملاقات نمود. شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷
خبر تازه درجلسه فوق العادۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب وتصدیق چهارعنوان قانون وسند بین المللی، گزارش کاری کمیسیونهای مجلس استماع شد. شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷
خبر تازه محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس سنا،امروزضمن بازدید از مناطق سیلاب زده قریه پشغورحصه اول ولایت پنجشیر با آسیب دیدگان ابراز همدردی کردپنجشنبه ۲۸ سرطان ۱۳۹۷
خبر تازه ازیازدهمین سالگرد وفات مرحوم اعلحضرت محمدظاهرشاه بابای ملت طی محفل با شکوهی درتالارجلسات الحاقیه شورای ملی یاد بود به عمل آمد. پنجشنبه ۲۸ سرطان ۱۳۹۷
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی، گزارشات کاری اجلاس اول سال هشتم دوره شانزدهم تقنینی استماع گردید.
درجلسه فرمان تقنینی شماره ۱۵۶ درمورد طرح قانون شهرسازی ومسکن که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس ومعاون کمیسیون مواصلات ومخابرات ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت، ناگفته نماند که قانون مذکور ازسوی ولسی جرگه رد گردیده است ومجلس سنا ضمن تصویب آن، اعضای هیئت مختلط جانب مشرانوجرگه را نیزمعین کرد تا با هیئت ولسی جرگه درخصوص این قانون مهم وحیاتی، تدویرجلسه نموده به نتیجه ی مطلوبی برسند.
یک شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب...
یک شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه فوق العادۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب ...
شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی رئی...
سه شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز طی نشستی گزارش کاری ری...
دراین نشست که تعداد از سناتوران نیزحضور داشتند؛ داکتراحمد ضمیرگوارا رییس معارف شهرکابل روی اجراات و چگونگی مبارزه شان علیه فساد اداری روشنی انداخته گفت حین ارزیابی تمام مکتب های شهرکابل،...
دو شنبه ۱ اسد ۱۳۹۷      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش باآقای عارف رچما...
دراین ملاقات، سفیراندونیزیا بر دوستی دیرینه میان دوکشورمسلمان تماس گرفت وبر تحکیم هر چه بیشتر این روتابط تاکید ورزیده گفت کشورمتبوعش با درک رنج های مردم افغانستان که از بهر دهشت افگنی باآ...
شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز با پوهنمل عبدالتوا...
داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز با پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی درمورد چگونگی جذب کارمندان دولتی به ویژه کارکنان دارالانشای مشرانوجرگه درنهادهای...
چهارشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما