صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹
  • First-Page1399-3.JPG
  • First-Page1399.JPG
خبر تازه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز طی نشستی شکایات شرکت قراردادی اعمارسرک قاصان وشاشان ولسوالی ده صلاح اندراب ولایت بغلان را بارییس راه سازی وزارت ترانسپورت چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ظهرامروز دردفترکارش با آقای آلبرت خوروف معاون سفارت فدراتیف روسیه مقیم کابل ملاقات نمود. چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۴ جوزا ۱۳۹۹ هجري شمسی چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، سناتوران دیدگاه‌های شانرا، روی مسایل جاری کشور ارایه نمودند. سه شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۲ جوزا ۱۳۹۹ هجري شمسی دو شنبه ۱۲ جوزا ۱۳۹۹
خبر تازه درجلسه روز یکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد اکبرستانکزی نایب دوم مجلس، روی مسایل جاری کشور مباحثی صورت گرفت. یک شنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، سناتوران دیدگاه‌های شانرا، روی مسایل جاری کشور ارایه نمودند.
درجلسه، سناتوران ازسومین سالیاد شهادت محمدسالم ایزدیار وسایر شهدای عدالت‌خواهی جوزای سال1396 خورشیدی یاد آوری نموده، ضمن ابرازتسلیت به خانواده‌های شهدا وانتقاد ازعدم پی‌گیری به موقع این قضیه مهم، خاطرنشان ساختند که ارگان‌های عدلی وقضایی به این دوسیه وسایر رویدادهای مشابه، بدون مصلحت وفشارهای سیاسی رسیدگی نموده، مجرمین
سه شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۹      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، سناتور...
سه شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه روز یکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد اکبرستانکزی نایب دوم مجلس، روی مس...
یک شنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه فوق العاده مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، مسوولان س...
یک شنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
   
داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز طی نشستی شکایات شرکت ...
دراین نشست نایب منشی مشرانوجرگه تأکید کرد که نهادهای مربوطه باید در اجرای وجوه مالی شرکت قراردادی که سبب کندی کار درپروژه یاد شده است گردیده است ؛ اجراات لازم نمایند به همین ترتیب خاطرنشا...
چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ظهرامروز دردفترکارش با آقای آلبر...
دراین ملاقات که سکرتراول آن سفارت نیزشرکت داشت آقای آلبرت بااشاره به روابط دوستانه ودیرینه میان دوکشوروهمکاری‌های کشورمتبوعش به مردم افغانستان، از75-مین سالگرد پیروزی فدراتیف روسیه بر نا...
چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول و محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه طی ...
در این نشست که سناتور فوزیه سادات څمکنی، رییس عمومی اداره انرژی، معاون عملیاتی د افغانستان برشنا شرکت ، برخی مسئولین محلی ولایت پنجشیر،رییس حوزه برق پروان برشنا و نماینده گان شرکت قرارداد...
سه شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۹      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۴ جوزا ۱۳۹۹ هجري شمسی
چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۲ جوزا ۱۳۹۹ هجري شمسی
دو شنبه ۱۲ جوزا ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست داکترزلمی زابلی رئیس...
دو شنبه ۲۲ ثور ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما