صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰
  • Second-Page1400.jpg
  • First-Page1400.jpg
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۵ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی چهارشنبه ۱۵ ثور ۱۴۰۰
خبر تازه درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، از تشدید جنگ‌ها و تلفات ناشی از آن در برخی ولایات کشور گزارش‌های ارایه شد. سه شنبه ۱۴ ثور ۱۴۰۰
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۳ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی دو شنبه ۱۳ ثور ۱۴۰۰
خبر تازه گروۀ طالبان که توان نبردهای رو در رو با نیروهای دفاعی وامنیتی کشوررا ندارند؛ همزمان با خروج قوت‌های خارجی، با انتحار، انفجار، آتش سوزی وکشتارمردم ملکی، خود نمایی می‌کنند. یک شنبه ۱۲ ثور ۱۴۰۰
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۱ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی شنبه ۱۱ ثور ۱۴۰۰
خبر تازه درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس ومحمد علم ایزدیار نایب اول، تدویرگردید؛ (طرح قانون محصول خدمات قنسلی ) به تصویب رسید. سه شنبه ۷ ثور ۱۴۰۰
   
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، از تشدید جنگ‌ها و تلفات ناشی از آن در برخی ولایات کشور گزارش‌های ارایه شد.
درجلسه سناتوران ازدفاع مستقلانه و ایستادگی نیروهای دفاعی وامنیتی دربرابرتوطیه‌های داخلی وخارجی ابرازحمایت نموده، گفتند همزمان با آغازخروج نیروهای خارجی، وضعیت امنیتی درولایات هلمند، غزنی، جوزجان، بغلان ولغمان در اثر تشدید جنگ‌های طالبان که ازحمایت مستقیم پاکستان برخورداراند وخیم گزارش شده است که خوشخبتانه ازدیشب بدین‌سو
سه شنبه ۱۴ ثور ۱۴۰۰      متن کامل >>>
 
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، از تشدید جنگ‌ها و تل...
سه شنبه ۱۴ ثور ۱۴۰۰       متن کامل >>>
گروۀ طالبان که توان نبردهای رو در رو با نیروهای دفاعی وامنیتی کشوررا ندارند؛ ...
یک شنبه ۱۲ ثور ۱۴۰۰       متن کامل >>>
درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس ...
سه شنبه ۷ ثور ۱۴۰۰       متن کامل >>>
12345678910...
   
داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه،باردیگرشکایت شماری ازقرارد...
قراردادی ها ی مذکور در این نشست گفتند درنقاط مختلف کشور تأسیساتی را برای منسوبین پولیس اعمار نموده اند اما چندین سال است که پول‌های شان از سوی حکومت پرداخت نمی‌شوند وخواهان دریافت آن بروی...
دو شنبه ۲۳ حمل ۱۴۰۰      متن کامل >>>
در نشستی باحضورداشت محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، داکترمحمدفی...
محمدعلم ایزدیار ضمن ابراز خرسندی از اعطای این جایزه ،نقش فعال و پررنگ سناتورهنریار را درجلسات مشرانوجرگه ستود وبا قدردانی از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان جهت اهدای جایزه بین الملل...
شنبه ۲۱ حمل ۱۴۰۰      متن کامل >>>
محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا امروز در دفترکارش باعطاالله واحد...
دراین نشست که برخی سناتوران نیزحضور داشتند، معین تعلیم وتربیه وزارت معارف ضمن ارایه معلومات مفصل پیرامون وضعیت کلی معارف گفت که باآغازسال جدید تعلیمی جهت بهبود وضعیت موجود ومعیاری سازی مع...
سه شنبه ۱۷ حمل ۱۴۰۰      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۵ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی
چهارشنبه ۱۵ ثور ۱۴۰۰       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۳ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی
دو شنبه ۱۳ ثور ۱۴۰۰       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۱ ثور ۱۴۰۰ هجري شمسی
شنبه ۱۱ ثور ۱۴۰۰       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما