صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸
  • Hayat_Edari1398.JPG
  • First_Page_1398.JPG
خبر تازه مشرانوجرگه شورای ملی، کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را برای روشن ساختن میکانیزم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به جلسه عمومی هفته آینده فرا خواند. یک شنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ ثور ۱۳۹۸ هجري شمسی شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸
خبر تازه جلسه هیئت اداری مشرانوجرگه امروز به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول، به حضورداشت وزیردولت درامورپارلمانی درمقرشورای ملی دایرگردید. چهارشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ ثور ۱۳۹۸ هجري شمسی چهارشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۸
خبر تازه اکثریت اعضای مشرانوجرگه، (طرح حکومت سرپرست) ازسوی شورای نامزدان ریاست جمهوری را درشرایط فعلی کشور، چالش برانگیز خوانده رد نمودند. سه شنبه ۲۴ ثور ۱۳۹۸
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، امروزدردفترکارش توضیحات معین ترانسپورت شهرداری کابل را، پیرامون وضعیت عمومی شهر، عدم تطبیق برخی پروژه های آن اداره ورسیدگی به دو شنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۸
   
مشرانوجرگه شورای ملی، کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را برای روشن ساختن میکانیزم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به جلسه عمومی هفته آینده فرا خواند.
این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس این مجلس تدویریافته بود، پس از آنکه اعضا روی نحوه برگزاری انتخابات چالش برانگیزگذشته صحبت کردند وبرکاربرد شیوه بایومتریک درانتخابات تاکید ورزیدند؛ فیصله به عمل آمد که رهبری این کمیسیون به روزسه شنبه هفتم جوزا درجلسه عمومی حضوریافته ازآمادگی‌های شان برای برگزاری انتخابات شفاف ومعیاری، توضیحات ارایه دهند .
یک شنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۸      متن کامل >>>
 
مشرانوجرگه شورای ملی، کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را برای روشن ساختن میکا...
یک شنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
اکثریت اعضای مشرانوجرگه، (طرح حکومت سرپرست) ازسوی شورای نامزدان ریاست جمه...
سه شنبه ۲۴ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، روی مس...
یک شنبه ۲۲ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
   
جلسه هیئت اداری مشرانوجرگه امروز به ریاست محمدعلم ایزدیارنای...
دراین نشست نایب اول مجلس سنا، ازعدم حضورشماری ازاراکین حکومتی درنشست های کمیسیونها وحتی جلسات عمومی، باوزیردولت درامورپارلمانی مطرح نموده گفت که یکی از نمونه های بارز آن عدم حضور وز...
چهارشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، امروزدردفترکارش توضیحات معین ترا...
دراین نشست شیخ احمدمتین معین شاروالی کابل طی صحبتی گفت جهت جلوگیری ازازدحام ترافیک درشهر حدود 33چهارراه پس ازمطالعه وبررسی برداشته شده است وقراراست درآینده نزدیک به منظورتنظیم هرچه بهترتر...
دو شنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۸      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یار رئیس واعضای هیئت اداری مشرانوجرگه؛ امروز طی نشستی...
در این نشست که عده ی از اعضای مجلسین شورای ملی ،محاسن سفیدان ، معین جوانان وعده ی از جوانان نهادهای مدنی وآموزشی شرکت نموده بودند ؛ در آغاز تنی چند با تمجید از کارکردهای اعضای مشرانوجرگه ...
یک شنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۸      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ ثور ۱۳۹۸ هجري شمسی
شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵ ثور ۱۳۹۸ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ ثور ۱۳۹۸ هجري شمسی
دو شنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما