صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ضمن استماع گزارش سفرهیئت مجلس ازکشورترکیه، روی مسایل جاری بحث وتبادل نظرصورت گرفت یک شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی شنبه ۲۱ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه هیئت پنج عضوی مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، غرض شرکت درکنفرانس همکاری های اقتصادی وانکشاف توسعه پایدار آسیا واروپا رهسپارترکیه گردید. چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه به سلسله حمایت های همیشگي مشرانوجرگه از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور ونیز اصل مکافات ومجازات در ادارات دولتی، امروز داکترمحمدآصف صدیقی طی نشستي کارکردها چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، از مسوولان وزارت معارف پیرامون ضعف ها وچالش ها در نظام تعلیمی کشور پرسشهای به عمل آمد. سه شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷
   
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ضمن استماع گزارش سفرهیئت مجلس ازکشورترکیه، روی مسایل جاری بحث وتبادل نظرصورت گرفت
درمباحث آزاد، سناتوران ازافزایش تلاش‌ها درسطح ملی وبین المللی درروند صلح افغانستان استقبال نموده گفتند ایجاب می نماید برای برقراری صلح درکشور اجماع ملی، منطقوی وجهانی بوجود آید زیرا جنگ درافغانستان ابعاد گسترده خارجی نیز دارد وحالا توجه عامه جانب آقای زلمی خلیلزاد مشاوروزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا است که موصوف چگونه این موضوع را مدیریت کند .
یک شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ضمن استماع گزارش...
یک شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، از مسوولان وزارت ...
سه شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، برعلاوه مباحث آزاد، گ...
یک شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
به سلسله حمایت های همیشگي مشرانوجرگه از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور ...
وخدمات ارزنده رییس امنیت ملی، قوماندان امنیه وشاروال ولایت لوگر و قوماندان امنیه ولایت دایکندی را درعرصه های تأمین امنیت مراکز انتخاباتی، بهترشدن وضعیت امنیتی ولایت های لوگر و دایکندی وفر...
چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ، امروزشکایت شماری ازولسوالان را ا...
دراین نشست آنان ضمن یادآوری ازکارکردهای شان گفتند، باآنکه آنان ازطریق پروسه اصلاحات اداری ومنظوری مقام ریاست جمهوری دربست های ولسوالی ولایات مختلف تقررحاصل نموده اند؛ امادراین اواخرحکومت...
سه شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش ازکارکردها ...
دراین جلسه نایب دوم مشرانوجرگه طی صحبتی اصل مکافات ومجازات را درانجام وظایف محوله اثرگذاردانسته، با اهدای تقدیرنامه های مشرانوجرگه به هریک څارنپال محمداسعدصافی رییس څارنوالی نظارت برتنفیذ...
شنبه ۷ میزان ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۲۱ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۸ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۶ میزان ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما