صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ عقرب ۱۳۹۷ هجري شمسی چهارشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۷
خبر تازه مجلس سنا درنشست روزسه شنبه، از تشدید جنگ‌ها وافزایش تلفات انسانی درکشور واکنش نشان داده و آن را غیر قابل تحمل خواند. سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷
خبر تازه محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، پس ازچاشت امروز با هیئت رهبری شورای عالی خبره گان ولایت پروان دردفترکارش ملاقات نمود. سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ عقرب ۱۳۹۷ هجري شمسی دو شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۷
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز در دفترکارش خدمات ارزنده چندتن ازمنسوبین ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا را مورد تمجیدقرارکرد. دو شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۷
خبر تازه درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ از سوی سرپرست وزارت مالیه معرفی شد. یک شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۷
   
مجلس سنا درنشست روزسه شنبه، از تشدید جنگ‌ها وافزایش تلفات انسانی درکشور واکنش نشان داده و آن را غیر قابل تحمل خواند.
این جلسه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول برگزارگردیده بود، سناتوران ازبدترشدن اوضاع امنیتی وتلفات مردم ونیروهای دفاعی وامنیتی درولایات غزنی، سرپل، فاریاب، جوزجان، بدخشان، فراه، کندز، غور، ارزگان وسایرمناطق شدیداً ابرازنگرانی نموده، ازنقش ضعیف رهبری حکومت وحدت ملی ومسوولان سکتوردفاعی وامنیتی و ازتطبیق نشدن موافقتنامه‌های امنیتی کشور با امریکا وناتو شدیداً انتقاد و ازمانورهای اخیرمخالفین دولت درنقاط مختلف و افزایش سطح تلفات نیروهای امنیتی ومردم ملکی ابراز نگرانی می‌نمودند، وضعیت آینده کشور را تاریک ومبهم خواندند.
سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
مجلس سنا درنشست روزسه شنبه، از تشدید جنگ‌ها وافزایش تلفات انسانی درکشو...
سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، مسوده بودجه ملی سال م...
یک شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سن...
سه شنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، پس ازچاشت امروز با هی...
رئیس شورای مذکور وحدت ملی میان اقوام ساکن درولایت پروان ، ایجاد شغل و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر را ازاهداف عمده آن شورا عنوان نموده گفت دراین شورا استادان نهادهای تحصیلات عالی،...
سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز در دفترکارش خدمات ارزنده چ...
دراین ملاقات که شماری ازنمایندگان مردم درشورای ملی نیزحضورداشتند؛ نایب اول روی اهمیت عرضه خدمات صحی به مردم روشنی انداخته گفت تلاش های کارمندان صحی درحقیقت ارتباط مستقیم باحیات مردم داشته...
دو شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه ضمن استماع گزارش کاری قوماندانا...
موصوف ازمشرانوجرگه خواست که مثل همیش همکاریهای خویش را از نیروهای امنیتی دریغ نورزیده در بلند بردن روحیه منسوبین نظامی ولایت کابل توجه لازم نماید.
شنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ عقرب ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ عقرب ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۹ عقرب ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما