صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۴ دلو ۱۴۰۱
  • Second-Page1400.jpg
  • First-Page1400.jpg
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه درحالی‌که محمد اکبرستانکزی نایب دوم و برخی سناتوران نیز حضورداشتند؛ امروز با شماری از داکتران وکارمندان صحی ولایت سمنگان ملاقات نمود. شنبه ۱۶ اسد ۱۴۰۰
خبر تازه جلسه فوق العادۀ مجلسین شورای ملی امروزدوشنبه یازدهم اسد برگزارگردید. دو شنبه ۱۱ اسد ۱۴۰۰
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ سرطان ۱۴۰۰ هجري شمسی شنبه ۲۶ سرطان ۱۴۰۰
خبر تازه کمیسیون مواصلات ومخابرات مشرانوجرگه طی کنفرانس بررسی‌های نظارتی خویش را از روندکار وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی( اترا) شرکت‌های مخابراتی شنبه ۲۶ سرطان ۱۴۰۰
خبر تازه درجلسات امروز کمیسیونهای سمع شکایات ومواصلات ومخابرات مشرانوجرگه موضوعات مختلف به بحث گرفته شد چهارشنبه ۲۳ سرطان ۱۴۰۰
خبر تازه درنشست روزسه شنبه مجلس سنا به ریاست فضل‌های مسلم‌یار، ازدفاع مستقلانه ومقاومت‌های قوت‌های مسلح کشور ابرازحمایت گردید. سه شنبه ۲۲ سرطان ۱۴۰۰
   
جلسه فوق العادۀ مجلسین شورای ملی امروزدوشنبه یازدهم اسد برگزارگردید.
در این جلسه محمد اشرف غنی رییس جمهور د. ج. ا.ا ، دررابطه به علل وعوامل تشدید ناامنی‌ها و چگونگی مهارآن، عدم تمایل دشمن به بر قراری صلح، بسیج و ایستادگی اعضای شورای ملی وسایرشهروندان درکنارنظام جمهوری و حمایت از نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی کشور سخنرانی نمود.
دو شنبه ۱۱ اسد ۱۴۰۰      متن کامل >>>
 
جلسه فوق العادۀ مجلسین شورای ملی امروزدوشنبه یازدهم اسد برگزارگردید.
دو شنبه ۱۱ اسد ۱۴۰۰       متن کامل >>>
درنشست روزسه شنبه مجلس سنا به ریاست فضل‌های مسلم‌یار، ازدفاع مستقلانه ومقاوم...
سه شنبه ۲۲ سرطان ۱۴۰۰       متن کامل >>>
سناتوران با پوشیدن یونیفورم نظامی، حمایت شان را ازقوتهای دفاعی وامنیتی کشور و...
یک شنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۰       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه درحالی‌که محمد اکبرستانکزی نایب...
دراین ملاقات ،یک‌تن به نمایندگی ازسایرین طی صحبتی گفت :حدود ده ماه می‌شود که داکتران و کارمندان صحی چهل وهفت کلنیک صحی وسه شفاخانه ولایت سمنگان معاش و حقوق شانرا ازسوی موسسۀ عرضۀ خدمات صح...
شنبه ۱۶ اسد ۱۴۰۰      متن کامل >>>
نشست مشورتی میان فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی وده ها...
دراین دیدار به نمایندگی ازولایات لغمان، کنر، نورستان وننگرهار یک‌تعداد فرماندهان جهادی وعلما سخنرانی نموده، با نگرانی ازوضعیت نا امن کنونی ویاد آوری ازقربانی‌ها ونقش برجسته ومهم این حزب ب...
چهارشنبه ۹ سرطان ۱۴۰۰      متن کامل >>>
سه عضوهیئت اداری مشرانوجرگه ازطریق ویدیو کنفرانس با آقای مک‌کری معا...
در جریان این صحبت‌ها، محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه با ابرازقدردانی ازکمک‌ها وقربانی‌های ایالات متحده امریکا گفت باوجودیکه دربیست سال اخیربه کمک دوستان بین المللی، پیشرفت‌های قابل م...
یک شنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ سرطان ۱۴۰۰ هجري شمسی
شنبه ۲۶ سرطان ۱۴۰۰       متن کامل >>>
درجلسات امروز کمیسیونهای سمع شکایات ومواصلات ومخابرات مشرانوجرگه موضوعات مختل...
چهارشنبه ۲۳ سرطان ۱۴۰۰       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۹ سرطان ۱۴۰۰ هجري شمسی
شنبه ۱۹ سرطان ۱۴۰۰       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما