صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹
  • First-Page1399-3.JPG
  • First-Page1399.JPG
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ سنبله ۱۳۹۹ هجري شمسی شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ سنبله ۱۳۹۹ هجري شمسی چهارشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۹
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ،موضوع تکمیل نشدن بند برق پارنده ولایت پنجشیر، چگونگی پیشرفت کاری بند شاه وعروس ولایت کابل و بند مچلغوی ولایت پکتیا را بامسئولین مربوطه مطرح نمود. چهارشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۹
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با آقای شرف الدین امام سفیرجمهوری تاجیکستان که دوران مأموریت اش در افغانستان به پایان رسیده است ملاقات تودیعی نمود. چهارشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۹
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، سرپرستان وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی درمورد وضعیت امنیتی کشور به سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۹
خبر تازه فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، امروز با استماع گزارش کاری رئیس عمومی اجرائیوی دافغانستان برشناشرکت، کارکردهای موصوف رامورد تقدیرقرارداد. سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۹
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، سرپرستان وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی درمورد وضعیت امنیتی کشور به
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، سرپرستان وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی درمورد وضعیت امنیتی کشور به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارایه نمودند.
سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۹      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، علاوه ازمب...
سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، علاوه از...
یک شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۹       متن کامل >>>
نخستین اجلاس دوم سال دوم، دورهفدهم تقنینی مشرانوجرگه شورای ملی، پس ازتعطیلات...
یک شنبه ۱۶ سنبله ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ،موضوع تکمیل نشدن بند برق پارنده...
در این نشست که رییس عملیاتی د افغانستان برشنا شرکت ، مسئول پروژه‌های بندهای آب اداره ملی تنظیم آب و مسئول شرکت قراردادی بند برق پارنده حضورداشتند نایب اول مجلس گفت با سپری شدن سالیان متما...
چهارشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۹      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با آقای شرف الدین امام سف...
در این دیدار، آقای امام از حسن همجواری و دوستی تاریخی میان دوکشوردوست وبرادر یاد آوری نموده با قدردانی از مجلس سنای افغانستان بخاطر تقویت این دوستی گفت کشورش خواهان تأمین صلح سرتاسری و خت...
چهارشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۹      متن کامل >>>
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، امروز با استماع گزارش کاری رئیس ع...
دراین نشست احمد داوود نورزی رئیس عمومی اجرائیوی‌ د افغانستان برشنا شرکت ازتلاش های شبانه روزی این شرکت در راستای خدمات برق رسانی به مردم کشور ، معلومات داده گفت دافغانستان برشنا شرکت به ...
سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۹      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ سنبله ۱۳۹۹ هجري شمسی
شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ سنبله ۱۳۹۹ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ هجري شمسی
دو شنبه ۲۴ سنبله ۱۳۹۹       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما