صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه پیام تبریکیه مشرانوجرگه شورای ملی به مناسبت حلول عید سعید فطر پنج شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۷
خبر تازه پیام مشرانوجرگۀ شورای ملی به مناسبت روز مادر پنج شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ جوزا ۱۳۹۷ هجري شمسی چهارشنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۷
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، حملات جنایت کارانه دیروزدشمنان دربرخی ولایات با تند ترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفت. سه شنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ جوزا ۱۳۹۷ هجري شمسی دو شنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۷
خبر تازه درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازاقدام بی پیشینه حکومت وطالبان مبنی براعلام آتش بس در روزهای عید سعید فطراستقبال وحمایت به عمل آمد. یک شنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۷
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، حملات جنایت کارانه دیروزدشمنان دربرخی ولایات با تند ترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفت.
سناتوران درحالیکه باردیگرازتصمیم رییس جمهوری وگروه طالبان مبنی براعلام آتش بس درایام عید سعید فطر؛ استقبال می نمود گفتند جنایتکاران با حملات دیروزشان دردروازه ورودی وزارت احیا وانکشاف دهات وبخش های ازولایات ننگرهار وکندز می‌خواهند روزنه ی را که بخاطرصلح بازشده است زیرپرسش قراردهند که ایجاب می نماید شهروندان ازحوصله مندی کار گرفته زیر اثرتبلیغات دشمنان این مرزوبوم قرارنگیرند چون مردم افغانستان تشنه صلح بوده وچهل سال جنگ وبدبختی کشور را ازهرجهتی به پرتگاه نیستی کشانیده است که باید ازفرصت پیش آمده استفاده مؤثر نمایند، سناتوران افزودند اکثر شهروندان به شمول نماینده گان جامعه جهانی ازپروسه آتش بس میان حکومت وطالبان درایام عید سعید فطراستقبال نموده آنرا فرصت مناسب برای ختم جنگ دانسته اند.
سه شنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، حملات جنایت کار...
سه شنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازاقدام بی پیشین...
یک شنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس، ازصد...
سه شنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانو جرگه شورای ملی دیروز با رئیس الشورای ...
فضل هادی مسلم یار که بنابر دعوت رسمی رئیس الشورای عربستان سعودی به آن کشور سفر نموده ، دیروز به معیت هیئت همراه اش با عبدالله بن محمد بن ابراهيم الشيخ رئیس مجلس الشورای آن کشور در شهرریاض...
سه شنبه ۸ جوزا ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروزباشماری ازبزرگان ومحاسن سفیدا...
دراین ملاقات که داکترمحمداجان منگل سناتورآنولایت نیزحضورداشت یکتن به نماینده گی از دیگران صحبت نموده گفت که نیروهای ائتلاف طی این مدت بدون درجریان قراردادن مسوولین محلی ولایت پکتیا هشت با...
دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷      متن کامل >>>
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز طی نشستی گزارش کاری قو...
دراین ملاقات که شماری از اعضای مجلس نیزحضور داشتند؛ مل پاسوال محمدعظیم هاشمی قوماندان امنیه آن ولایت از بهبود وضع امنیتی شماری ازولسوالیها، هماهنگی خوب میان نیروهای امنیتی، همکاری لازم با...
شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ جوزا ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۱ جوزا ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما