صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه پیام مشرانو جرگه شورای ملی به مناسبت خروج ننگین قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان پنجشنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۷
خبر تازه پیام تسلیت وهمدردی مشرانوجرگه به نسبت وفات المناک پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی رئیس پیشین مجلس سنا ونخستین رئیس مؤقت دولت اسلامی افغانستان سه شنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۷
خبر تازه درجلسه فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست سناتورمحمدحنیف حنفی شکایات شماری ازاهالی سرک تخنیکم کابل مبنی برممانعت ریاست تعلیمات تخنیکی ومسلکی دو شنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۷
خبر تازه هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول ،امروز شکایت شماری ازباشندگان وتجارولسوالی رودات ولایت ننگرهار مبنی برتخریب تاسیسات تانکهای تیل ومنازل رهایشی شان را با مسوولین یک شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷
خبر تازه محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه قبل ازظهرامروزضمن ملاقات بامشاور وزارت معارف، کارکردهای موصوف رامورد تمجید قرارداد. شنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۷
خبر تازه پیام تسلیت مشرانو جرگۀ شورای ملی سه شنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۷
   
درجلسه یکشنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس وداکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم تدویرگردیده بود؛ گزارش کارکردهای یک ساله این مجلس، خوانده شد.
این گزارش به شرح ذیل توسط استادمحمدطیب عطا وداکترمحمد فیصل سمیع منشیان مجلس، ارایه شد که طی یک‌سال گذشته 78 جلسه عمومی، 1072جلسه کمیسیون‌ها و24 جلسه کمیتۀ رؤسا تدویرگردیده و16عنوان قانون و13عنوان معاهدات، میثاق‌های بین المللی، پروتوکول‌ها وموافقتنامه‌ها تصویب وتاییدگردیده است. همچنان دراین مدت 1260بارمسئولان حکومتی به شمول وزرا درجلسات عمومی وکمیسیون‌ها، استجواب شده‌اند وبه صدها مورد عرایض وشکایات واصله، رسیدگی شده است وهمچنان 56مورد پیام ، اعلامیه وقطعنامه‌ها درموارد مختلف صادرو پنج‌بارهیئت‌های مجلس ازولایات وادارات شهرکابل نظارت نموده اند.
یک شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
درجلسه یکشنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس و...
یک شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه سه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول ، گزارش ...
سه شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه یکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌ یار، دوعنوان سند بین المللی ...
یک شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول ،امروز شکا...
دراین جلسه که معینان وزارت های امورشهرسازی و اراضی وعدلیه، نماینده گان ادارات لوی سارنوالی وارگانهای محلی حضورداشتند، نخست گزارش هیئت مجلس ازولسوالی رودات ننگرهار ارایه گردیده گفته شدکه ا...
یک شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه قبل ازظهرامروزضمن ملاقات بامشاو...
دراین نشست عبدالولی خنجانی مشاوروزارت معارف ضمن ارایه معلومات مفصل پیرامون وضعیت کلی معارف گفت که طی سال روان به منظوربهبود وضعیت ومعیاری سازی معارف، مبارزه بافساد اداری ورسیدگی لازم به م...
شنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۷      متن کامل >>>
عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، امروز در د...
دراین ملاقات عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای این مجلس ازکمک‌های سازمان ملل متحد به مردم افغانستان به ویژه برای شورای ملی ازجمله ایجاد مدیاپول وفعال ساختن سیستم تلیفون‌های داخل...
دو شنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
درجلسه فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست سناتورمحمدحنیف حنفی ...
دو شنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ جدی ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ جدی ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما