صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸
  • Hayat_Edari1398.JPG
  • First_Page_1398.JPG
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، آتش زدن ده فرد ملکی در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان ازسوی گروه طالبان، به مثابه یک جنایت هولناک ضد بشری، محکوم گردید. سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی دو شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۸
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبا شماری ازاعضای(مجمع ادواراعضای شورای ملی) درشورای ملی دیدارنمود. دو شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۸
خبر تازه فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه دیروز در دفترکارش با آقای پیری مایدون سفیراتحادیه اروپا در افغانستان ، ملاقات نمود. یک شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۸
خبر تازه مسودۀ بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹حاوی۴۲۸ میلیارد افغانی ازسوی سرپرست وزارت مالیه به مشرانوجرگه شورای ملی معرفی گردید. یک شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۸
خبر تازه محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز شکایات شماری از بزرگان ولایت پنجشیر را با معین حفظ ومراقبت وزارت ترانسپورت مطرح نمود. شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، آتش زدن ده فرد ملکی در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان ازسوی گروه طالبان، به مثابه یک جنایت هولناک ضد بشری، محکوم گردید.
رئیس وسایراعضای مجلس، آتش زدن این افراد را بحیث بدترین جنایت ضد بشری شدیداً نکوهش نموده، ازنیروهای امنیتی خواستند که عاملین آن را شناسایی وبه جزای اعمال شان برسانند .
سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، آت...
سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
مسودۀ بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹حاوی۴۲۸ میلیارد افغانی ازسوی سرپرست وزارت ...
یک شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، علاو...
سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبا شماری ازاعضای(مجمع ادوار...
دراین ملاقات چند تن به نمایندگی ازدیگران ضمن ارایه معلومات پیرامون ضرورت ایجاد مجمع ادواراعضای شورای ملی، برخی خواست‌های آنان را مبنی برتطبیق قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی مطرح ...
دو شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۸      متن کامل >>>
فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه دیروز در دفترکارش با آقای پیری م...
درملاقات دوجانب درمورد تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، چگونگی طی مراحل قوانین، پروسه صلح افغانستان، مبارزه با فساد اداری وبرخی موارد دیگربحث وتبادل نظرنمودند.
یک شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز شکایات شماری از بزرگان ول...
در این ملاقات گفته شد باآنکه درسندبودجه ملی برای اسفالت سرک‌های ولسوالی آبشار و پارنده ولایت پنجشیر بودجه درنظرگرفته شده است اما تا اکنون درساحات یادشده کارعملی صورت نگرفته و باشندگان مح...
شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۷عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
دو شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۵عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما