صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳ ثور ۱۳۹۷ هجري شمسی دو شنبه ۳ ثور ۱۳۹۷
خبر تازه درنشست امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، وزیرزراعت ومالداری و وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث دربارۀ تدابیرشان بخاطرمبارزه با خشکسالی وموارد دیگر توضیحات دادند. یک شنبه ۲ ثور ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱ ثور ۱۳۹۷ هجري شمسی شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷
خبر تازه ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه امروز محفل تودیعی را به خاطر قدردانی از دو تن روسای خویش که از بست ها این اداره منفصل شده اند برگذار نمود. شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷
خبر تازه پریزینتیشن درمورد ساخت تعمیرجدید اداری شورای ملی امروز درتالارکمیته رؤسای مشرانوجرگه درحضور داشت انجنیریوسف پشتون وزیرمشاور ریاست جمهوری وتیمورشاه قویم سرپرست چهارشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ حمل ۱۳۹۷ هجري شمسی چهارشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۷
   
درنشست امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، وزیرزراعت ومالداری و وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث دربارۀ تدابیرشان بخاطرمبارزه با خشکسالی وموارد دیگر توضیحات دادند.
ازمسوولان مذکوردرحالیکه داکترکریم بازمعین وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت؛ سناتوران نثاراحمد حارس، محمد عظیم قویاش وسایراعضا پرسش‌های را پیرامون زیان‌های خشکسالی جاری درکشوربه ویژه ولایات شمال وغرب، هلاکت حیوانات در اثرنبود علوفه ناشی از نباریدن برف وباران کافی، عدم رسیدگی به آسیب دیده گان سال های گذشته بخصوص در ولایت پنجشیر، عدم تهیه آب آشامیدنی ولایت نیمروز، ضرورت تهیه گندم مورد ضرورت، کاهش ذخایرآبی، نبود مصونیت غذایی، توزیع نشدن تخم‌های بذری واصلاح
یک شنبه ۲ ثور ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
درنشست امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، وزیرزراعت ومالداری...
یک شنبه ۲ ثور ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، یک عنوان فرمان...
سه شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، اعضای مجلس سنا ا...
یک شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز در دفترکارش، گزارش کا...
دراین ملاقات دوکتورحشمت الله نوابی رییس صحیه ریاست عمومی امنیت ملی طی صحبتی درمورد ارایه خدمات صحی برای پرسونل امنیت ملی معلومات داده گفت مراکز صحی مربوطه این ریاست باپرسونل کادری ومتخصص ...
چهارشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۷      متن کامل >>>
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه پس ازظهر امروز با اعضای سازم...
دراین ملاقات چندتن به نمایندگی دیگران طی صحبتی ضمن ارایه معلومات پیرامون فعالیت های سازمان یادشده از تصامیم مشرانوجرگه شورای ملی درمسایل مهم کشوری ابراز امتنان وحمایت نموده گفتند امروز فی...
یک شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه جهت اشتراک دردومین اجلاس...
محوراین نشست را چگونگی مبارزه باتروریزم وافراط گرایی، نقش سازمان شانگهای درحل مسأله صلح افغانستان، انکشاف اتحادیه بین البانکی سازمان همکاریهای شانگهای ونقش آن درپروژه های انرژی مالی وبر...
شنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳ ثور ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۳ ثور ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۱ ثور ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۹ حمل ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما