صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۱ میزان ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳۱ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷
خبر تازه پیام مشرانوجرگۀ شورای ملی به مناسبت دهم محرم الحرام، روز عاشورا چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷
خبر تازه درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،علاوه ازمعرفی واجرای تحلیف دوعضو جدید مجلس، رئیس دافغانستان بانک درمورد علل وعوامل کاهش ارزش پول افغانی، پاسخ ومعلومات ارایه کرد. سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷
خبر تازه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزبه سلسه حمایت مجلس سناازنیروهای امنیتی طی نشستی کارکردهای شماری ازمنسوبین دلیرامنیتی کشورتقدیرنمود. دو شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۷
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی دو شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۷
   
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،علاوه ازمعرفی واجرای تحلیف دوعضو جدید مجلس، رئیس دافغانستان بانک درمورد علل وعوامل کاهش ارزش پول افغانی، پاسخ ومعلومات ارایه کرد.
درجلسه داکترمحمد یوسف نورستانی ونوازشریف حیات که به تازگی ازسوی رئیس جمهورکشور به حیث سناتورانتصاب گردیده اند به اعضای مجلس معرفی ومراسم تحلیف را بجا آوردند.
سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷      متن کامل >>>
 
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،علاوه ازمعرفی واجرای ت...
سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه امروزمشرانوجرگه، سه عضواین مجلس که جدیداً ازسوی رئیس جمهورکشور ان...
یک شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۷       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار؛ علاوه از ارایه ...
سه شنبه ۲۰ سنبله ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
   
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزبه سلسه حمایت مجلس سناازنی...
دراین نشست نایب اول مجلس ازقربانی‌های نیروهای دفاعی وامنیتی درتأمین امنیت ودفاع ازاستقلال ،آزادی وتمامیت ارضی کشورودستگیری مجرمین جرایم جنایی تمجید نموده گفت: تقدیرازنیروهای امنیتی کشوردر...
دو شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۷      متن کامل >>>
داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه، بنابرهدایت فضل هادی مسل...
دراین نشست درحالیکه لطف الله بابا سناتورآنولا نیزحضورداشت؛ تعداد به نماینده گی از بزرگان، جوانان، اتحادیه موترسایکل فروشان وجامعه مدنی صحبت نموده؛ گفتند ازچند ماه بدینسو شورای نظامی ولایت...
یک شنبه ۴ سنبله ۱۳۹۷      متن کامل >>>
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروزازخدمات وافتخارات ...
دراین نشست که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ازفعالیت های چشمگیر وخسته گی نا پذیر، خدمات علمی وفرهنگی، ایجاد مرکزعلمی ریاضی وفلسفی جهان، ابتکارات ونو آوری های دربخش های علمی، دادخواهی...
سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۳۱ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی
شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ سنبله ۱۳۹۷ هجري شمسی
دو شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۷       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما