صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حمل ۱۳۹۷
  • First-Slide-Hayat-Edari.jpg
  • First-Slide-Hayat-Edari2.jpg
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، سناتوران دیدگاه های شانرا پیرامون وضعیت کنونی کشوربیان نمودند. سه شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۶
خبر تازه پیام مشرانوجرگه شورای ملی به مناسبت حلول سال ۱۳۹۷هجری شمسی سه شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۶
خبر تازه فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با آقای لیوجین سانگ سفیر جدید جمهوری خلق چین مقیم کابل ؛ ملاقات تعارفی نمود. دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ حوت ۱۳۹۶ هجري شمسی دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
خبر تازه درجلسه روزیکشنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتقدیرچهارتن ازورزشکاران کشورکه درسطح بین المللی عالی درخشید ند، روی وضعیت جاری کشورمباحثی صورت گرفت. یک شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶
خبر تازه داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانو جرگه امروز طی نشست خواستهای شماری از اهالی ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر را استماع نمود. یک شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، سناتوران دیدگاه های شانرا پیرامون وضعیت کنونی کشوربیان نمودند.
شماری ازاعضای مجلس ضمن تبریکی حلول سال ۱۳۹۷خورشیدی، درمورد قدامت تاریخی جشن های عنعنوی درکشوربه ویژه جشن نوروزسخن گفته؛ ابرازامیدواری نمودند که سال جدید درفضای صلح وبرادری سپری گردد، جنگ وخونریزی ازمیهن عزیزما افغانستان رخت ببندد ونیز ازمخالفین مسلح خواستند که ازجنگ دست بکشند و به پروسه صلح یکجا شوند چون جنگ وخونریزی راه حل نمی باشد؛ اما تعداد دیگر اذعان نمودند از زمانیکه حکومت افغانستان بسته پیشنهادی صلح را پیشکش نموده، مخالفین مسلح هیچگونه تمایلی به صلح نشان نداده اند؛ خاطر نشان شد که جهت تامین صلح و جلوگیری از کشتارشهروندان، ضمن فشاری های لازم سیاسی برطالبان، درهر گوشه واکناف کشور ضربات کوبنده به آنان وارد ودسایس شوم آنها خنثی گردد.
سه شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۶      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، سناتوران دیدگاه های...
سه شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزیکشنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتقدیر...
یک شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه، به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازتلفات روزهای...
سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
   
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با آقای لیوجین ...
دراین ملاقات ، سفیر موصوف ضمن یاد آوری از روابط دوستانه ودیرینه میان دوکشور همسایه گفت که حکومت متبوعش آرزومند یک افغانستان مرفه ، با ثبات وعاری ازجنگ بوده و همواره تلاش می ورزد که برای گ...
دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶      متن کامل >>>
داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانو جرگه امروز طی نشست خواستهای شم...
در این نشست چند تن به نمایندگی از دیگران، مشکلات شانرامبنی برغضب زمین های دولتی ازسوی برخی زورمندان، افزایش ناامنی ها عدم تطبیق برنامه های انکشافی وبرخی موارددیگریادآوری نموده؛ گفتند به ...
یک شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶      متن کامل >>>
نشست مشترک رؤسای مجلسین شورای ملی با شماری ازهمکاران بین الم...
محوراین نشست را که ارزیابی وتداوم کمکهای جامعه جهانی با پارلمان افغانستان، مبارزه با فساد اداری وتطبیق قوانین تشکیل می داد، درآن فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، عبدالرؤف ابراهیمی...
شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ حوت ۱۳۹۶ هجري شمسی
دو شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۶ حوت ۱۳۹۶ هجري شمسی
شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۳ حوت ۱۳۹۶ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۶       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما