صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
  • First-Page1399-3.JPG
  • First-Page1399.JPG
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۶ حوت ۱۳۹۹ هجري شمسی چهارشنبه ۶ حمل ۱۳۹۹
خبر تازه درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، سناتوران درمورد وضعیت کنونی دیدگاه‌های شان‌را ارایه نمودند. سه شنبه ۵ حمل ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۴ حوت ۱۳۹۹ هجري شمسی دو شنبه ۴ حمل ۱۳۹۹
خبر تازه جلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه، دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم، تدویرشد. یک شنبه ۳ حمل ۱۳۹۹
خبر تازه جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ حوت ۱۳۹۸ هجري شمسی چهارشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۸
خبر تازه رهبری وشماری از استادان لیسه خصوصی خورشید آزادی پس ازچاشت امروزبا محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنادردفترکارش ملاقات نمودند. سه شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۸
   
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، سناتوران درمورد وضعیت کنونی دیدگاه‌های شان‌را ارایه نمودند.
درنشست امروزی اعضای مجلس درمورد سفر دیروزی وزیرامورخارجه ایالات متحده امریکا وقطع مشروط کمک‌های یک ملیارد دالری آن‌کشور اشاره نموده گفتند این فشارهای اقتصادی مردم عام را متضررخواهندساخت،ایجاب می‌نماید که ایالات متحده امریکا دراین تصمیم تجدید نظرنماید وافزودند قطع این کمک‌ها نسبت اختلافات موجود سیاسی صورت گرفت و باید با خود گذری بحران سیاسی پیش آمده از طریق تفاهم حل گردد.
سه شنبه ۵ حمل ۱۳۹۹      متن کامل >>>
 
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، سناتورا...
سه شنبه ۵ حمل ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه، دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس ومحمد...
یک شنبه ۳ حمل ۱۳۹۹       متن کامل >>>
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازا...
سه شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
   
رهبری وشماری از استادان لیسه خصوصی خورشید آزادی پس ازچاشت امروزبا م...
دراین دیداراستادان لیسه مذکورگزینش محمدعلم ایزدیار را درسمت نیابت اول مجلس سنا مبارکباد گفته وازکارکردهای ایشان طی این مدت درزمینه‌های قانونگذاری، نظارت ازعملکردحکومت ونمایندگی خوب ازمردم...
سه شنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمد اکبر ستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش شکایت شم...
در این ملاقات آنان ضمن مبارک باد گفتن به محمد اکبر ستانکزی جهت انتخابش به صفت نایب دوم مشرانوجرگه،از نرسیدن سهمیه حج از سوی وزارت ارشاد،حج و اوقاف،عدم کمک مواد طبی از سوی وزارت صحت عامه،...
دو شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۸      متن کامل >>>
محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروزدردفترکارش خواست‌های شماری از...
دراین نشست چند تن به نمایندگی سایرین، پیرامون مشکلات شان صحبت نموده گفتند وزارت تحصیلات عالی جواز پوهنځی طب آن موسسه را لغو نمود وبا وجود که مسوولین ذیربط وعده سپرده بودند که محصلین آن به...
یک شنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۸      متن کامل >>>
12345678910...
  
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۶ حوت ۱۳۹۹ هجري شمسی
چهارشنبه ۶ حمل ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۴ حوت ۱۳۹۹ هجري شمسی
دو شنبه ۴ حمل ۱۳۹۹       متن کامل >>>
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه مورخ ۲۸ حوت ۱۳۹۸ هجري شمسی
چهارشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۸       متن کامل >>>
12345678910...
 
images.jpg
first-par-groups-dari.jpg
first-publi-pashto.png
first-fren-gro-dari.jpg
api-dari.jpg
صفحه اصلی
قانون اساسی
تصاویب
لینکهای مفید
اصول وظایف داخلی
تماس باما